Visningar till utställningar

Boka gärna en visning för en hel grupp. Det går att boka visningar i museets alla utställningar, och du kan välja mellan en allmän- eller specialvisning när du bokar. En allmänvisning ger en översiktlig bild av valfri utställning och visas av en guide. En specialvisning ger en fördjupad bild inom ett visst ämnesområde eller ett avsnitt av en viss utställning, och genomförs ofta av en intendent eller annan sakkunnig. Det går även bra att boka en rundvandring genom flera utställningar.

Nordiska museet erbjuder särskilda visningar för synskadade. I visningen används både reliefer och föremål ur samlingarna.

En trevlig början eller avslutning på visningen är ett besök i museets restaurang. Boka gärna i förväg på telefon 08-519 545 61.

Museibutiken erbjuder specialpriser på litteratur och repliker från museet. För förslag och offert kontakta hanne.segelberg@nordiskamuseet.se eller ring 08-519 546 04.

Pris för bokade visningar (föreningar och företagsvisningar) för grupper om max 30 personer

Dagtid vardagar och onsdagskvällar (ej juni, juli, augusti)
Visning 45 min: 2 000 kr
Introduktion 20 min: 1 000 kr

Vardagskvällar efter kl 18 (ej onsdag)
Visning 45 min: 2 600 kr
Introduktion 20 min: 1 600 kr

Dagtid lördag, söndag och helgdag
Visning 45 min: 2 600 kr
Introduktion 20 min: 1 600 kr

Till samtliga visningspriser kommer en reducerad entré på 50 kronor per person.

Pris för högskola, kursverksamhet samt folkhögskola (kurser som ej är grundläggande eller gymnasiala)

Visning 60 min, max 30 personer: 2 000 kr
Visning 60 min, max 20 personer: 1 700 kr

Pris för skolbesök

Max 30 personer

Skolbesök dagtid
Visning 60 min: 700 kr

Förlängt skolbesök
Visning 90 min: 900 kr

Språktillägg för skolvisningar
200 kronor per visning.

Med skola menas: förskola, grundskola, gymnasium, grundläggande/gymnasial vuxenutbildning motsvarande komvux inklusive SFI.

Utlån av informationslåda om samisk kultur
Pris 200 kr (exkl frakt)

Skräddarsydda skolprogram

Max 30 personer

Visning 60 min: 900 kronor
Förlängt skolbesök 90 min: 1 250 kronor
Paketpris för två skräddarsydda visningar (besök på museet vid två tillfällen): 2 500 kr

Lekstugan för skolgrupper

100 kr för en grupp på max 10 elever + minst 1 medföljande pedagog. Överstiger gruppen 10 elever kan man välja att antingen betala 100 kr extra eller 20 kr per barn som tillkommer.