Medarbetare

Välkommen att kontakta Nordiska museets medarbetare via telefon eller e-post. Sök på respektive avdelning eller klicka på "Alla" nedan för att få en lista i bokstavsordning på efternamn.

Adolfsson, Thomas

Föremålsassistent

Samlingarna

08-519 545 49

thomas.adolfsson@nordiskamuseet.se

Alicki, Niklas

Webbredaktör

Kommunikation och service

08-519 546 02

niklas.alicki@nordiskamuseet.se

Ambrosiani, Aron

Producent

Nya medier

08-519 545 64

aron.ambrosiani@nordiskamuseet.se

Andersson, Ann-Sofie

Trädgårdsbiträde

Julita gård

08-519 547 17

ann.sofie.andersson@nordiskamuseet.se

Andersson, Bengt

Hantverkare

Julita gård

08-519 545 01

bengt.andersson@nordiskamuseet.se

Andersson, Helena

Museivärd

Kommunikation och service

08-519 547 70

helena.andersson@nordiskamuseet.se

Andersson, Per-Ola

Hantverkare

Julita gård

08-519 546 71

per.ola.andersson@nordiskamuseet.se

Anderzén, Hannes

Museitekniker

Julita gård

08-519 545 18

Hannes.anderzen@nordiskamuseet.se

Araskog-Toll, Christina

Museipedagog

Kunskap och förmedling

08-519 545 23

christina.araskog.toll@nordiskamuseet.se

Arnberg, Anna-Karin Jobs

Sektionschef Intendenter

Kunskap och förmedling

08-519 546 40

anna.karin.jobs.arnberg@nordiskamuseet.se

Axelsson, Fredrica

Bibliotekarie

Kunskap och förmedling

08-519 546 72

fredrica.axelsson@nordiskamuseet.se

Berger, Ulf

Föremålsassistent

Samlingarna

08-519 547 46

ulf.berger@nordiskamuseet.se

Bergqvist, Gullevi

Trädgårdsbiträde

Julita gård

08-519 547 65

gullevi.bergqvist@nordiskamuseet.se

Bergqvist, Lena

Museipedagog (föräldraledig)

Kunskap och förmedling

08-519 547 71

lena.bergqvist@nordiskamuseet.se

Berthelin , Antoine

Trädgårdsmästare

Fastighet

08-519 545 54

076 721 75 22

antoine.berthelin@nordiskamuseet.se

Björck, Johanna

Museipedagog (vikarie)

Kunskap och förmedling

08-519 547 71

johanna.bjorck@nordiskamuseet.se

Bohm, Gunilla Hising

Utställningsproducent

Julita gård

08-519 545 27

gunilla.hising.bohm@nordiskamuseet.se

Bohm, Ingvar

Hantverkare

Julita gård

08-519 545 02

ingvar.bohm@nordiskamuseet.se

Sidor