Nordiska museets förlag

Förlaget ger ut facklitteratur om svensk kulturhistoria, avhandlingar, utställningskataloger och annan forskning. Varje år publiceras årsboken Fataburen (Nordiska museets och Skansens vänner).

Aktuella titlar

Möte med mode

En detaljerad analys av hur allmogens sätt att klä sig har påverkats av olika modeuttryck.

Lekar och spel

Temat för årgång 2014 av Fataburen ger historiska och samtida perspektiv på leken och spelandet som ritual och identitetsskapande.

Boken om Julita gård

Åtta författare, alla med nära anknytning till Julita gård, berättar kunnigt om platsens tusenåriga historia och om verksamheten idag.

Expeditioner i det förflutna

Om etnologiska fältarbeten och försvinnande allmogekultur under 1900-talets första hälft.

”Mig själv och mitt gods förvalta”

1800-talskvinnor i kamp om myndighet. Av Britt Liljewall Format 190 X 235 mm 240 sidor, illustrerad, danskt band ISBN 978-91-7108-560-3 Pris ca 225 kr Köp boken Barnamörderskans, stadsflickans och hustruns kamp att bli myndiga – en fråga om självständighet, identitet och demokrati. I början av 1800-talet fanns förutom änkorna bara några hundra myndiga kvinnor i Sverige. De gifta kvinnorna stod under sina mäns målsmanskap. I slutet av seklet var hela den ogifta kvinnogruppen myndig och hade...

Ack om du vore här

1800-hundratalets folkliga brevkultur Britt Liljewall Format 200 x 250 228 sidor, illustrerad ISBN 978-91-7108-521-4 Pris 195 kr Köp boken Under 1800-talet lämnade människor allt oftare sina familjer och uppväxtmiljöer för att leva på annat håll. Emigration, urbanisering och växande utbildningsbehov avbröt invand samvaro och gemenskap. För de människor som var med om moderniseringens uppbrott blev brevet en möjlighet att upprätthålla kontakt. Med hjälp av bevarade brev får vi idag också en...

Allkonstnär i ”hemtrefnadens” tid

Lars Israel Wahlman som möbel- och inredningsarkitekt 1894-1917 Johan Knutsson. Foto: Peter Segemark. Format 190 X 240 mm 207 sidor, illustrerad, inbunden ISBN 978-91-7108-561-0 Pris ca 225 kr Köp boken I bokens centrum står arkitekten Lars Israel Wahlman (1870–1952). Han var en av de arkitekter som i början av 1900-talet förverkligade ett nytt villaideal, inspirationen kom både från England och från den svenska allmogekulturen. Till Lars Israel Wahlmans mest kända och välbevarade verk hör...

Badrummet. Från balja till spa

Från balja till spa Kristina Lund Pris 80 kr Köp boken Badrummet har under 1900-talet utvecklats från ett glömt och gömt rum till ett statusrum. Olika tiders badrum berättar om människors attityder till bad och renlighet, om klassklyftor och socialt liv, om tekniska landvinningar, hygientänkande, modernitet och välfärdsstatens framväxt. I badrummet kan vi spegla oss själva som vi är, men vårt mest intima rum speglar också dramatiska förändringar i samhället.

Bonadsmålningar av Anders Eriksson i Ås

Av Nils-Arvid Bringéus Format 200 × 160 mm 64 sidor, illustrerad, danskt band ISBN 978-91-7108-565-8 Pris 79 kr Köp boken Bonadsmålaren och klockaren Anders Eriksson (1774-1855) i småländska Ås var uppskattad och aktad i sin samtid och smyckade åtskilliga ryggåsstugor med sina verk. För eftervärlden är han känd som en skicklig och rationell, tidvis också djärv och humoristisk, målare som bildade skola. Eriksson väckte allmogeforskningens intresse redan i slutet av 1800-talet. I den här boken...
Boskapsskötseln under medeltiden

Boskapsskötseln under medeltiden

En källpluralistisk studie Janken Myrdal Format 200 x 210 mm 310 sidor, illustrerad Nordiska museets handlingar 139 ISSN 0346-8585 ISBN 978-91-7108-555-9 Pris 240 kr Vardagen och de breda folklagrens liv under äldre tider hör till det svårutforskade. Kunskap om medeltidens materiella värld måste sökas i spridda detaljer och i många källor. Men genom kart läggningen av små förändringar kan också stora skeenden förstås. Boskapsskötseln under medeltiden är en studie av en både materiell och...

Burkar, påsar och paket

Förpackningarnas historia i vardagens konsumtionskulturer Ulrika Torell, Roger Qvarsell och Jenny Lee [Red.] Format: 200 x 210 mm 272 sidor, illustrerad ISBN 978-91-7108-539-9 Pris 190 kr Köp boken I en vanlig svensk livsmedelsbutik finns tusentals olika varor. De allra flesta är förpackade, klädda i färger, bilder, symboler och tjusiga varunamn som vi möter när vi ska hitta rätt mjölk, lämplig middagsmat och en god frukostmarmelad. I frukt- och delikatessdiskarna kan man se och kanske vidröra...

Bygga och bo

Fataburen 2013 Redaktör: Christina Westergren och Dan Waldetoft Format 170 X 210 mm 328 sidor, illustrerad, inbunden ISBN 978-91-7108-563-4 Köp boken Bostaden är för många en självklarhet, en grund i tillvaron, en utgångspunkt för livet. Bostaden ses som en mänsklig rättighet som ganska få frivilligt avstår ifrån. Men ett hem kan ibland vara en ouppnåelig dröm. Hemmet, både som tanke och realitet, har länge stått i samhällets centrum. Ändå tycks hemmets betydelse bara öka. När vi säger att...

Den blå handen

Om Stockholms färgare 1650–1900 Av Eva Bergström Format 200 X 240 mm 192 sidor, illustrerad, inbunden ISBN 978-91-7108-562-7 Köp boken Från mitten av 1600-talet till sekelskiftet 1900 har det funnits minst tvåhundrafemtio färgerier i Stockholm. Vid ångande kittlar och i flödande vatten fick färgarmästarna garn och tyg att nästan magiskt skifta färg. Silke, ull, lin och bomull och tyger vävda av dessa material kunde färgas i ett brett spektrum av kulörer. Hur bar sig färgarna åt för att...

Den egyptiska akacians långa dvala

Om vetenskapsmannen Oskar Sandahl och hans resa till Egypten 1856 Av Matti Wiking Leino Format 165 x 210 mm 128 sidor, rikt illustrerad ISBN 978-91-7108-544-3 Pris ca 125 kr Köp boken En liten akacia växer i orangeriet på Nordiska museets gård Julita i Sörmland. Ett frö i en glasburk i museets stora samling av fröprover från 1800-talet började gro tack vare en forskares nyfikenhet och envishet – en sensation som väckte många frågor. Fröet växte till en buske och ur fröet växte också en...

Sidor