Nordiska museets förlag

Nordiska museet har gett ut böcker sedan 1873. Förlaget publicerar i dag facklitteratur om svensk kulturhistoria från 1500-talet till vår egen tid.

Aktuella titlar

Möte med mode

En detaljerad analys av hur allmogens sätt att klä sig har påverkats av olika modeuttryck.

Lekar och spel

Temat för årgång 2014 av Fataburen ger historiska och samtida perspektiv på leken och spelandet som ritual och identitetsskapande.

Boken om Julita gård

Åtta författare, alla med nära anknytning till Julita gård, berättar kunnigt om platsens tusenåriga historia och om verksamheten idag.

Expeditioner i det förflutna

Om etnologiska fältarbeten och försvinnande allmogekultur under 1900-talets första hälft.

Händer som lyder. Hantverkarna vid Handarbetets vänner

Av Annelie Holmberg. Utkommer hösten 2015.

Humle. Vetenskap och kulturhistoria

Av Else-Marie Strese och Clas Tollin. Utkommer i september 2015.

Möte med mode

Folkliga kläder 1750-1900 i Nordiska museet. Av Berit Eldvik. Allmogens klädedräkt från 1700- och 1800-talen betraktas ofta som egenartad och skiljd från stadens föränderliga modebild. Det lokalt särpräglade, med högtidsdräkternas exotiska färgprakt, har lyfts fram i bildverk och återskapats i 1900-talets vurm för folkdräkter. En förskjutning av perspektivet mot det dräktskick som har varit gemensamt över stora delar av landet ger andra insikter. Det blir tydligt att även allmogens sätt att klä...

Lekar och spel

Fataburen 2014 Redaktör: Dan Waldetoft. Lek och lärande hör ihop och därför uppfattas leken som viktig – både i sig och som studie-objekt. Spel och spelande, däremot, är något ideologiskt laddat och mer ifrågasatt. Video- och datorspel, särskilt sådana med våldsamt innehåll, beskylls ofta för att orsaka både fysisk och psykisk ohälsa. Samtidigt utmanas i dag många invanda upp¬fattningar och föreställningar om spel i olika medier. Spelkulturerna ses alltmer med positiva förtecken. Spelandet...

Socker och söta saker

Av Ulrika Torell Utkommer våren 2015. Synen på socker, dess roller och funktioner har förändrats radikalt i takt med ökad konsumtion och förvandling från lyx- till vardagsvara. Boken om sockrets och sötsakernas kulturhistoria i Sverige berättar om hur sötman inlemmades i svenska kosthåll och blev del av det moderna Sverige.

Exponerad tid. Johan Emanuel Thorin – fotograf och folkskollärare

Av Eva Dahlman och Gunvor Vretblad Utkommer vintern 2015. Det tidiga 1900-talets Åtvidaberg var ett samhälle i utveckling och på plats med sin kamera fanns Johan Emanuel Thorin. Boken handlar om en fotografisk pionjär, vars bilder spänner över många områden: landskap, industrier, porträtt, fest och vardag.

Friktion – Ernst Manker, Nordiska museet och det samiska kulturarvet

Av Eva Silvén. Utkommer hösten 2015. Nordiska museets samiska samlingar formades i en tid som präglades av rasbiologiska föreställningar, exploatering av norrländska naturtillgångar och en framväxande samisk frigörelse. Ernst Manker var redaktör för serien Acta lapponica och avdelningsföreståndare vid museet 1939–1961.

Expeditioner i det förflutna

Etnologiska fältarbeten och försvinnande allmogekultur under 1900-talets början Av Karin Gustavsson. Under 1900-talets inledande decennier genomfördes omfattande fältarbeten på den svenska landsbygden. Ålderdomlig bebyggelse dokumenterades på bild och i ord av unga män som hade studerat konsthistoria, nordiska språk, folklivsforskning och arkeologi. De tog sig fram med cykel och tåg, så småningom också med bil, på resor eller ”expeditioner” som resulterade i fotografier, ritningar och...

Julita gård

Redaktör Kristina Lund. Bildredaktör Peter Segemark. Hur fungerade ett storgods i början av 1900-talet? Och hur såg det ut? Den som besöker Julita gård, Nordiska museets herrgårdsanläggning i Södermanland, kan själv uppleva det på plats. I den nya boken berättar författarna, alla med nära anknytning till Julita gård, kunnigt om platsens tusenåriga historia och om verksamheten idag. Boken är rikt illustrerad med både historiska och moderna bilder. Godset Julita är en välbevarad och sammanhållen...

Skräddaren, sömmerskan och modet

Arbetsmetoder och arbetsdelning i tillverkningen av kvinnlig dräkt 1770-1830 Pernilla Rasmussen Format 200 x 215 mm 312 sidor, illustrerad ISBN 978-91-7108-538-2 Pris 235 kr Köp boken Idag betraktas textilt hantverk som något typiskt kvinnligt. Men i ett historiskt perspektiv är det viktigt att betona komplexiteten i arbetsdelningen mellan skräddare och sömmerskor. Med utgångspunkt i olika museers föremålssamlingar undersöker Pernilla Rasmussen i sin doktorsavhandling vad som hände med...

Sidor