Christina Mattsson

Christina Mattsson är senior rådgivare för Nordiska museet.

Christina Mattsson är känd visforskare, folklorist och radiomedarbetare med svenska skålvisor som specialitet. Hon har svarat för tusentals program i Sveriges Radio om svensk folkmusik och svenska traditioner, bland annat Folkminnen i P1 tillsammans med Bengt af Klintberg, ett program som sändes 750 gånger åren 1990–2004.

Christina Mattsson rekryterades till Nordiska museet från Sveriges Radio, där hon innehaft en rad chefsposter. Hon blev chef för traditionsmusiken 1979 och tio år senare biträdande musikradio-
chef. Åren 1992–1999 var hon rikskanalchef för P2, som var den största och mest blandade radiokanalen med utbildningsprogram, sändningar på finska, samiska och utomnordiska minoritetsspråk. I uppdraget ingick att initiera och starta lokala sändningar med seriös musik över Stockholm. P2 var i den dåvarande organisationen landets största musikinstitution som förutom Musikradions sändningar omfattade Berwaldhallen med de fasta ensemblerna Radiokören och Sveriges Radios symfoniorkester.

Christina Mattsson har även haft flera uppdrag som programledare i Sveriges Television. I mitten av 80-talet ledde hon auktionsprogrammen Under klubban och var 1990 tillsammans med Carl-Uno Sjöblom programledare för den stora nöjessatsningen Notknäckarna, som året därpå följdes av Med på noterna.

Bokutgivning

I sin egenskap av visforskare har Christina Mattsson givit ut artiklar och uppsatser i folkloristiska ämnen och böckerna Fula visboken (1977 tillsammans med Bengt af Klintberg), Visan vi inte minns (1980 tillsammans med Håkan Norlén), Helan går (1989), Lille Bror Söderlundh. Tonsättare och viskompositör (2000), Från Helan till lilla Manasse  den svenska snapsvisans historia (2002),  Helan går (2002, ny omarbetade upplaga), Sjung. En svensk vishistoria (2004, 2005) och Konsten att styra en kulturinstitution – fjorton år med Nordiska museet (2015).

Övrigt

Christina Mattsson innehar en rad styrelseuppdrag. För närvarande är hon ledamot av Uppsala konsistorium, Voksenåsen A/S, Vin- och sprithistoriska museet samt Länsstyrelsen i Södermanlands insynsråd vid sidan av litterära sällskap, vänföreningar och andra sammanslutningar.

Christina Mattsson har tilldelats Hans Majestät Konungens medalj 8:e storleken i serafimerordens band för viktiga insatser inom skilda områden av kulturlivet och är Kommendör av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for fremme av norsk kultur i Sverige.

Hon är hedersledamot av Kungl. Gustav Adolfsakademien och Norrlands nation, Uppsala, korresponderande ledamot av Kungl. Skytteanska Samfundet och ledamot av Måltidsakademien och Vinakademien.

Pressbilder

Christina Mattsson

Att använda pressmaterialet

Pressbilder får endast publiceras i redaktionella texter om Nordiska museet eller museets utställningar, och fotografens samt museets namn ska alltid anges.

Behandlar texten huvudsakligen något annat vänligen kontakta museets bildförmedling.

Bilder finns högupplösta i anslutning till pressmeddelanden.