Nordiska museets forskningsråd

Forskningsrådet är styresmannens rådgivande organ i forskningsfrågor. Till uppgifterna hör att initiera forskning vid museet och kanalisera idéer och projekt utifrån, att utgöra beredningsorgan för forskningsrelaterade ärenden samt att vara ett forum för diskussion av större föreslagna undersöknings-, insamlings- och utställningsprojekt i museet med hänsyn till aktuell forskning. 

Forskningsrådets ledamöter

Sanne Houby-Nielsen, Styresman
Birgitta Svensson, professor, Institutet för folklivsforskning
Lena Palmqvist, avdelning Kunskap och förmedling
Else-Marie Strese, fil dr, Julita gård
Jonas Engman, Fil dr, avdelning Samlingarna, Sektionschef Arkiv och foto

Externa ledamöter

Klas Nyberg, professor ekonomisk historia, Uppsala universitet
Solveig Jülich, docent vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet
Karin Sennefelt, professor vid Historiska institutionen, Stockholms universitet