Arkivhandlingar och dokument

Nordiska museets arkiv innehåller unika samlingar av uppteckningar, svar på frågelistor, arbetarminnen och andra självbiografiska berättelser, dagböcker, kassaböcker och brev. Just nu pågår ett omfattande arbete med att flytta arkivet till Nordiska museets huvudbyggnad för att ytterligare förbättra besökarupplevelsen. Flytten innebär tyvärr att det fysiska arkivet är stängt under 2015.

svartkonst2_stor.jpg

Att flytta Nordiska museets arkiv är ett enormt projekt där hundratals olika arkiv inventeras och sorteras. Det är alltifrån brev och dagböcker till fotografisamlingar, textilprover, ljudupptagningar och filmer. Trasiga kartonger och pärmar byts ut för att säkerställa materialets kvalité.

När flytten är klar under 2016 öppnar arkivet och biblioteket i en ny gemensam expedition. Förutom en förbättrad besökarupplevelse är målsättningen att arkivmaterialet ska bli både mer tillgängligt och lättare att hitta i.

Läs mer om flytten av Nordiska museets arkiv

I Nordiska museets arkivblogg kan man kontinuerligt följa flyttprojektet och de fynd som museets anställda gör under arbetet. 

Läs Arkivbloggen

Sök arkivhandlingar och dokument

Stora delar av arkivet finns alltid tillgängliga i Visual arkiv och Digitalt museum. I Visual arkiv kan man göra en fritextsökning genom att välja ”Enkel sökning”. Under ”Visa alla arkivbildare” får man en översikt över alla arkiv i databasen.

Till arkivdatabasen Visual Arkiv

Läs mer om våra arkiv