Arkivhandlingar och dokument

Nordiska museets arkiv innehåller unika samlingar av uppteckningar, svar på frågelistor, arbetarminnen och andra självbiografiska berättelser, dagböcker, kassaböcker och brev.

svartkonst2_stor.jpg

Under 2015 har arkivet flyttat in i Nordiska museets huvudbyggnad på Djurgården i Stockholm.

Arkivet och biblioteket finns nu i en gemensam expedition. Förutom en förbättrad besökarupplevelse är målsättningen att arkivmaterialet ska bli både mer tillgängligt och lättare att hitta i.

I Nordiska museets arkivblogg kan man kontinuerligt följa flyttprojektet och de fynd som museets anställda gör under arbetet. 

Läs Arkivbloggen

Sök arkivhandlingar och dokument

Du kan söka i våra databaser på webben efter arkivhandlingar och bilder. Det material som ännu inte finns registrerat i databaserna kan du söka via förteckningar och register i vår arkivexpedition.
Flera av våra arkiv finns tillgängliga i arkivdatabasen Visual arkiv. Inläggning av nya arkiv i vår databas är ett pågående arbete. För att göra en fritextsökning välj ”Enkel sökning”. Under ”Visa alla arkivbildare” får man en översikt över alla arkiv i databasen.

Till arkivdatabasen Visual Arkiv

Digitaliserade arkivhandlingar och fotografier finns att söka i Digitalt museum.

Till Digitalt museum

Läs mer om våra arkiv