Böcker och trycksaker

Nordiska museets bibliotek är sedan 1890 ett vetenskapligt specialbibliotek. Det handlar om svensk kulturhistoria från 1500-talet till idag. I samlingarna finns närmare 4 000 hyllmeter av böcker, tidskrifter, kataloger, broschyrer och varukataloger. Biblioteket är öppet såväl för forskare och studenter som för allmänheten.

Bibliotekets samlingar

Biblioteket förvärvar svensk litteratur inom ämnet svensk kulturhistoria efter år 1500 samt internationell litteratur som möjliggör jämförelser mellan svensk och utländsk kulturhistoria. I boksamlingarna avspeglas museets arbete, utställningar och forskning genom åren. Böcker och tidningar förvärvas ofta genom skriftutbyte med museer och forskningsinstitutioner över hela världen.

Samlingarna nås till största delen via webbkatalogen Saga och i den nationella biblioteksdatabasen Libris. Det äldsta materialet är sökbart i den inskannade kortkatalogen. Även bibliotekets ämneskatalog, som förtecknar ett urval titlar och tidskriftsartiklar i bibliotekets samlingar under olika ämnesområden, är inskannad. Webbkatalogerna kompletteras löpande.

Foto av hyllor i Nordiska museets bibliotek

Viktiga litteraturgrupper i samlingarna är:

  • etnologi
  • dräkthistoria, bland annat modejournaler
  • konsthantverk
  • kulturhistoria
  • mat och dryck
  • memoarer
  • svensk topografi
  • arkitektur

Låneregler

Hemlån ur bibliotekets samlingar är möjligt för personer som fyllt 18 år. Legitimation krävs. För låntagare i övriga landet sker lån via Libris fjärrlån genom närmaste lokala bibliotek.

Läs mer om lånereglerna