Byggnader

Läs mer om Julita gårds hus, parker och gårdar.

Visa större områdeskarta

Lista över byggnaderna på Julita gård

Brandstationen

Brandstationen

Detta hus användes ursprungligen för att bereda malt i. 1860 blev det mejeri och när det nya mejeriet stod färdigt blev här förråd och bostad. 1936 beslutade Julita kommun att starta en brandkår. Arthur Bäckström lät då bygga om huset till brandstation. 1981 flyttade brandstationen till Äsköping. Numera finns brandskyddsmuseet här. Brandstationen är öppen för besökare (se öppettider). Julita brandkår fick sin första brandbil år 1937. Det var en Packard 533 från 1928. Bilen var från början taxi...
Gårdsmejeriet, lantbruksutställning

Gårdsmejeriet, lantbruksutställning

Julita Gårdsmejeri stod färdigt 1884. Här producerades ost och smör. Produktionen var liten, då endast mjölk från gårdens egna tre ladugårdar användes, men kvaliteten var hög. Det mesta av smöret exporterades till England. Mejeriet lades ned 1929. Nu finns här en utställning. Mejeriet är öppet för besökare, se öppettider .
Nya Stallbyggnaden

Nya Stallbyggnaden

Byggnaden stod helt klar 1901 och kallades då för Nya Stallbyggnaden. Senare kom den att kallas för Livstallet. Vagnsflygeln och Livstallet är de två senast tillagda flyglarna i herrgårdsmiljön. Uppförandet påbörjades redan 1898 och de sista spiltorna sattes in 1901. På platsen stod tidigare en nästan lika stor byggnad som revs i samband med att Livstallet uppfördes. Byggnaden utformades i klassicistisk stil med volutgavlar för att harmonisera med den övriga herrgårdsbebyggelsen. I Livstallet...
Skansenmuseet

Skansenmuseet och kyrkan

1926 beslöt Arthur Bäckström att man skulle bygga ett museum. Hans alltmer omfattande samlingar krävde betydligt större plats än vad som fanns i den lilla smedjan som tidigare hade använts som museum. Museet stod färdigt 1930 och inrymde utställningar som visade både allmoge- och högreståndsföremål. 2011 öppnades utställningen Julita Gård – gods och gåva, som i bild och text visar Arthur Bäckströms liv och leverne och beskriver donationen till Nordiska museet. När Skansenmuseet var färdigt...
Skansenstugorna, utställningar

Skansenstugorna, utställningar

Arthur Bäckströms stora intresse för kulturhistoria väcktes tidigt. Hans mor Lily Bäckström var god vän med Artur Hazelius, Nordiska museets och Skansens grundare. När Arthur Bäckström övertog Julita beslöt han att han skulle anlägga ett eget ”Skansen”. Alla byggnader utom smedjan är hitflyttade från trakten. Stugorna är öppna för besökare, se öppettider .
Stora huset

Stora huset

1760 stod Stora huset klart. Den tidigare mangårdsbyggnaden härjades av en brand 1745. Stora huset har guidade visningar dagligen under sommarsäsongen, då visas de flesta av husets 20 rum. Rummen är möblerade som de var på Arthur Bäckströms, Julitas sista privata ägare, tid. Det vi kommer in i är alltså Arthur Bäckströms hem. Löjtnant Arthur Bäckström dog 1941. Han testamenterade hela Julita gård till Nordiska museet. Projekt Stora huset Hösten 2011 inleddes ett projekt, som planeras pågå i fem...
Sveriges lantbruksmuseum

Sveriges lantbruksmuseum

Stallet från 1883 inrymmer idag fem utställningar. I utställningen Fyra sekler – fyra årstider visas bondens redskap från 1600-talet och framåt. Utställningen följer årstiderna. I anslutning till utställningen visas ett bildspel om lantbrukets redskap. 1 juni 2016 öppnar utställningen ”Åker” – allt om åkern, från markröjning till skörd. Utställningen ”Lantbrukets miniatyrer” visar lantbruksredskap i skalenliga modeller uppfunna och insamlade under 300 år. Vill man se delar av Nordiska museets...
Södra flygeln, Herrgårdsköket, logier

Södra flygeln, Herrgårdsköket, logier

Södra flygeln byggdes på 1400-talet och är ett av Julitas äldsta hus. Det var ursprungligen en del av Julita kloster, ett cistercienserkloster som anlades här på 1180-talet. Flygeln var då en del av lekbrödernas länga. Källaren har kvar sitt ursprungliga utseende, men resten av huset har byggts om åtskilliga gånger. Här finns även herrgårdsköket där herrskapets mat lagades. Källaren och köket är öppna för besökare under museets ordinarie öppettider. I huset finns också övernattningsrum som kan...
Tegelbruket

Tegelbruket

Tegelslagning har en mångtusenårig historia. Tegelbruket på Julita har inte lika långa anor, men mätt med svenska mått har det en mycket lång historia. I början av 1200-talet byggdes ett cistercienserkloster här på Julita. Det uppfördes av tegel, som troligen tillverkats på plats. I 1574 års fogderäkenskaper finns en anteckning om 6 000 tegelstenar som bränts i gårdens egen ugn. 1932 tog den mer än 700 år långa epoken med tegeltillverkning slut. Tegelladan är öppen för besökare, se öppettider .

Vagnsflygeln

Byggnaden uppfördes 1905 i en stil anpassad till herrgårdsmiljön. I Vagnsflygeln förvarades inte bara Arthur Bäckströms vagnar och bil. Det var även här som gårdens arbetare hämtade ut sina löner från gårdskontoret. Livstallet och Vagnsflygeln är de två senast tillagda flyglarna i herrgårdsmiljön. Vagnsflygelns uppförande påbörjades 1903 och byggnaden stod klar 1905. På platsen stod tidigare en timmerbyggnad i liknande storlek som revs i samband med att Vagnsflygeln uppfördes. Byggnaden...

Vandrarhemmet

Våren 2000 stod Julita gårds yngsta hus färdigt. Vandrarhemmet har 9 rum med 34 bäddar. Julita vandrarhem är anslutet till Svenska Turistföreningen, och är öppet året om. Det passar även utmärkt för lägerskola och andra grupparrangemang.
Åttkanten

Åttkanten

Åttkanten är belägen alldeles intill sjön Öljarens strand. Det är en byggnad som är uppförd omkring år 1800. Huset användes ursprungligen som brännvinsbränneri och tvättstuga. På 1920-talet lät Arthur Bäckström bygga om det till gästrum och Åttkanten brukades då bland annat som övernattningsrum för långväga gästers betjänter. Huset har genomgått en restaurering 2009–2010 och fungerar nu åter som övernattningsrum. Här finns ett dubbelrum och två enkelrum. Kök för självhushåll finns i norra...