Byggnader

Läs mer om Julita gårds hus, parker och gårdar.

Visa större områdeskarta

Lista över byggnaderna på Julita gård

Brandstationen

Brandstationen

Detta hus användes ursprungligen för att bereda malt i. 1860 blev det mejeri och när det nya mejeriet stod färdigt blev här förråd och bostad. 1932 byggdes huset om till brandstation. 1981 flyttade brandstationen till Äsköping. Numera finns brandskyddsmuseet här. Brandstationen är öppen för besökar (se öppettider). 2012 nyöppnades Julita gårds brandstation som den kan ha sett ut 1937. Slangtornet I anslutning till brandstationen ligger slangtornet. Det byggdes 1936. Det användes till...
Gårdsmejeriet, lantbruksutställning

Gårdsmejeriet, lantbruksutställning

Julita Gårdsmejeri stod färdigt 1884. Här producerades ost och smör. Produktionen var liten, då endast mjölk från gårdens egna tre ladugårdar användes, men kvaliteten var hög. Det mesta av smöret exporterades till England. Mejeriet lades ned 1929. Nu finns här en utställning. Mejeriet är öppet för besökare, se öppettider .

Livstallet

Löjtnant Arthur Bäckström sparade inte på finesserna när han byggde det moderna och ändamålsenliga livstall som stod klart år 1900. Förutom stall för såväl löjtnantens egna hästar som gästernas inrymmer livstallet även rum för halm, redskap, foderkammare, stallkammare, sadelmakarens arbetskammare, selkammare och mycket mera. Löjtnant Bäckström hade ett livligt umgänge på Julita gård under 1900-talets två första decennier. Många av hans gäster behövde övernatta och det gällde förstås även deras...
Skansenmuseet

Skansenmuseet och kyrkan

1926 beslöt Arthur Bäckström att man skulle bygga ett museum. Hans alltmer omfattande samlingar krävde betydligt större plats än vad som fanns i den lilla smedjan som tidigare hade använts som museum. Museet stod färdigt 1930 och inrymde utställningar som visade både allmoge- och högreståndsföremål. 2011 öppnades utställningen Julita Gård – gods och gåva, som i bild och text visar Arthur Bäckströms liv och leverne och beskriver donationen till Nordiska museet. När Skansenmuseet var färdigt...
Skansenstugorna, utställningar

Skansenstugorna, utställningar

Arthur Bäckströms stora intresse för kulturhistoria väcktes tidigt. Hans mor Lily Bäckström var god vän med Artur Hazelius, Nordiska museets och Skansens grundare. När Arthur Bäckström övertog Julita beslöt han att han skulle anlägga ett eget ”Skansen”. Alla byggnader utom smedjan är hitflyttade från trakten. Stugorna är öppna för besökare, se öppettider .
Stora huset

Stora huset

1760 stod Stora huset klart. Den tidigare mangårdsbyggnaden härjades av en brand 1745. Stora huset har guidade visningar dagligen under sommarsäsongen, då visas de flesta av husets 20 rum. Rummen är möblerade som de var på Arthur Bäckströms, Julitas sista privata ägare, tid. Det vi kommer in i är alltså Arthur Bäckströms hem. Löjtnant Arthur Bäckström dog 1941. Han testamenterade hela Julita gård till Nordiska museet. Projekt Stora huset Hösten 2011 inleddes ett projekt, som planeras pågå i fem...
Sveriges lantbruksmuseum

Sveriges lantbruksmuseum

Stallet från 1883 inrymmer idag fem utställningar. I utställningen Fyra sekler – fyra årstider visas bondens redskap från 1600-talet och framåt. Utställningen följer årstiderna. I anslutning till utställningen visas ett bildspel om lantbrukets redskap. I utställningen Matlust visas matens väg från jord till bord. Smaka på Sverige visar miniatyrbyggnader och maträtter som är typiska för respektive landskap. Vill man se delar av Nordiska museets samlingar som ger en bild av Sveriges...
Södra flygeln, Herrgårdsköket, logier

Södra flygeln, Herrgårdsköket, logier

Södra flygeln byggdes på 1400-talet och är ett av Julitas äldsta hus. Det var ursprungligen en del av Julita kloster, ett cistercienserkloster som anlades här på 1180-talet. Flygeln var då en del av lekbrödernas länga. Källaren har kvar sitt ursprungliga utseende, men resten av huset har byggts om åtskilliga gånger. Här finns även herrgårdsköket där herrskapets mat lagades. Källaren och köket är öppna för besökare under museets ordinarie öppettider. I huset finns också övernattningsrum som kan...
Tegelbruket

Tegelbruket

Tegelslagning har en mångtusenårig historia. Tegelbruket på Julita har inte lika långa anor, men mätt med svenska mått har det en mycket lång historia. I början av 1200-talet byggdes ett cistercienserkloster här på Julita. Det uppfördes av tegel, som troligen tillverkats på plats. I 1574 års fogderäkenskaper finns en anteckning om 6 000 tegelstenar som bränts i gårdens egen ugn. 1932 tog den mer än 700 år långa epoken med tegeltillverkning slut. Tegelladan är öppen för besökare, se öppettider .

Vagnsflygeln

Kring Vagnsflygeln var det liv och rörelse på löjtnant Arthur Bäckströms tid. Flygeln stod klar 1905 och då flyttade herrskapsvagnarna in i vagnshallen. En kalesch dragen av ett fyrspann av eleganta och ystra hästar imponerade. Till vardags dög den omålade trillan och paret hästar. Flera av vagnarna står kvar i originalskick från tiden då de användes, från slutet av 1800-talet fram till 1930-talet. Bilen gjorde sitt intåg på sörmländska gårdar omkring 1910. År 1912 kom bilen till Julita gård...

Vandrarhemmet

Våren 2000 stod Julita gårds yngsta hus färdigt. Vandrarhemmet har 9 rum med 34 bäddar. Julita vandrarhem är anslutet till Svenska Turistföreningen, och är öppet året om. Det passar även utmärkt för lägerskola och andra grupparrangemang.
Åttkanten

Åttkanten

Åttkanten är belägen alldeles intill sjön Öljarens strand. Det är en byggnad som är uppförd omkring år 1800. Huset användes ursprungligen som brännvinsbränneri och tvättstuga. På 1920-talet lät Arthur Bäckström bygga om det till gästrum och Åttkanten brukades då bland annat som övernattningsrum för långväga gästers betjänter. Huset har genomgått en restaurering 2009–2010 och fungerar nu åter som övernattningsrum. Här finns ett dubbelrum och två enkelrum. Kök för självhushåll finns i norra...