Utställningar

Julitas trädgård under 500 år

Utställningen visar hur trädgården efter klostret förändrades från 1500-talet fram till den trädgård man idag kan uppleva på Julita gård, en trädgård som varit för nytta och prydnad.

Utställningen visas i växthuset.

Julita gård - gods och gåva

Julita gård - gods och gåva

År 2011 var det 150 år sedan löjtnant Arthur Bäckström föddes. Det firades med att återinviga Skansenmuseet vid Öljarens strand och den nyproducerade utställningen Julita gård - gods och gåva.

Utställningen visas i museet

Traktorer med drag

Traktorer med drag

Traktorutställningen Traktorer med drag visar veterantraktorer, maskiner och redskap. Traktorn innebar en revolution i moderniseringen av lantbruket. Utställningen visas i gamla ladugården på Lantbruksområdet.

Tegelbruket

Tegelbruket

En utställning om den förindustriella tegeltillverkningen på Julita som pågick under många hundra år.

Livstallet

Livstallet på Julita gård från år 1900 är öppet för besökare.

Brandstationen

Brandstationen

Äldre tiders brandskydd visas med hjälp av text, bilder, modeller och en samling äldre brandskyddsutrustning, bland annat Julitas första brandbil.

Mejerimuseum

Mejerimuseum

I gårdsmejeriet finns en utställning som dels är en rekonstruktion av Julita mejeri som det var på 1920-talet, dels en utställning om mejerihanteringen genom tiderna.

Vagnhallen

Gårdskontor/vagnshall

Gårdskontoret visas som det såg ut på 1920-talet. Här kan man också läsa om hur arbetet var organiserat på godset.

Forsmans verkstad

Forsmans verkstad

Här får vi se möbelsnickaren Henning Forsmans verkstad.

Södra flygeln

Herrgårdsköket

Utställningen visar hur ett större herrskapskök kunde se ut i början av 1900-talet. I Södra flygeln.