Temawebbplatser

Här finns Nordiska museets tematiserade webbplatser. Olika ämnen behandlas och resurserna ser olika ut. Ibland kompletterar de en bok eller en utställning, ibland är de faktarum där du kan lära dig mer. Här finns också ett urval av det spännande material som museet har i sina arkiv.

Tidskikaren

I Tidskikaren kan du utforska de dramatiska förändringarna i odlingslandskapet kring Julita gård under fyra sekel.

Öppna Tidskikaren

Svenska äpplen

Vet du vad det är för ett äppelträd som står i din trädgård? Ta hjälp av Nordiska museets sortbestämning på Svenska äpplen

Öppna Svenska äpplen

Hår

Föremål, bilder och berättelser från dåtid och nutid visar de attraherande, generande och provocerande sidorna av håret och hur människan genom tiderna förhållit sig till sitt hår på huvudet, i ansiktet och på kroppen.

Öppna Hår

NK-liggaren

I NK-liggaren hittar du alla poster från NK:s möbelavdelnings kundliggare från början av 1900-talet fram till år 1962.

Öppna NK-liggaren

Publikens val 2014

51 föremål med berättelser om människors liv har valts ut av museets intendenter. Personliga favoriter från norr till söder, från dåtid till nutid. 

Öppna Publikens val 2014

Publikens val 2013

55 föremål med berättelser om människors liv som valdes ut av museets intendenter 2013.  

Öppna Publikens val 2013

Modemakt.se

Illustration med symbolen för Modemakt: en synål

Frossa i modebilder och se vanliga människor klädda till vardag och fest. Du kan delta själv med egna minnen eller titta på andras bidrag.

Öppna Modemakt.se

Årets dagar

Foto av fastlagsris. Foto: Birgit Brånvall

Vi berättar ingående om årets högtider, helgdagar, traditioner, seder och bruk - när, hur och varför?

Öppna Årets dagar

Nationella minoriteter

Sverige har formats av människor som under tusentals år har flyttat in, ut och runt i landet. Språk, religioner, vanor och tänkesätt har mötts och blandats. Genom århundradena har större och mindre folkgrupper skapats, bland annat de som idag utgör Sveriges nationella minoriteter. På olika sätt har de utsatts för kränkande och nedvärderande behandling, av både staten och enskilda.

Öppna Nationella minoriteter

Lotten von Düben

Maria Persdotter, Sirkas sameby, 1868. Foto: Lotten von Düben, Nordiska museet

En specialsajt om Lotten von Dübens arbete och fotografier, insatta i sitt samtida sammanhang. Läs mer om dåtidens kamerateknik och bläddra i ett av fotografens egna album.

Öppna Lotten von Düben

Vad mina ögon sett

Flyktingar. Folke Bernadottes expedition med de Vita bussarna. Ombord på färjan till Sverige. De vita bussarna med det röda korset på taket. Foto: K.W. Gullers

Andra världskrigets slutskede. Följ fyra människoöden och de Vita bussarna som lämnade Sverige för Nazityskland...

Öppna Vad mina ögon sett

Smycken

Bild med logotyp för utställningen Smycken, C:et i smycken är ett smycke

Smyckesportalen ger dig möjlighet att söka direkt i museets smyckessamling, ta del av en tidslinje och fördjupa dig i nio guldkorn ur samlingarna.

Öppna Smycken

Huvudet på spiken

Bild på en hammare, en glödlampsförpackning från Luma, en kopp och några andra föremål. Foto Peter Segemark, Nordiska museet

En liten webbutställning om språkliga uttryck och föremål kopplade till dem. Vad syftar uttrycken Slå huvudet på spiken, en black om foten, ta sig en bläcka och inte ett vitten på?

Öppna Huvudet på spiken

Sopor - Frågor och svar

Bild av soppåse med texten: Nordiska museet, Sopor, 18/2-25/9 2011

Många lägger ned väldigt mycket tid på att fundera på hur man ska göra med den egna sophanteringen. Var ska man egentligen slänga sina glödlampor, måste filmjölkspaketet vara helt ursköljt för att kunna återvinnas? Här besvaras några av de vanligaste frågorna.

Öppna Sopor

Tidsmaskinen

Bild från Tidsmaskinen

Ta dig genom fyra tidsepoker, upplev och lär om livet förr. Ett spel för 6-12 åringar.
Kräver programmet flash.

Öppna Tidsmaskinen

Svartkonstböcker

Bild på en svartkonstbok i Nordiska museets arkiv

Bläddra i boken Negromänliska Saker, en av svartkonstböckerna i Nordiska museets arkiv. Svartkonstböckerna ger en unik möjlighet att få en inblick i dåtidens föreställningsvärld. De är exempel på föreställningen om magins uråldriga ursprung och om hur trolldomskunniga lärde vidare sin kunskap genom generationer.

Öppna Svartkonstböcker

Den långsynte John Ericsson

Bild från ett minnesrum för John Ericsson som Artur Hazelius, Nordiska museets grundare skapade.

1889 samlade Artur Hazelius in bl.a. glasögon från världskände uppfinnaren John Ericssons dödsbo.

Öppna John Ericsson

Ostindiska Kompaniet

Bild på arkivalier ur Ostindiska kompaniets arkiv

Följ med på resan till Ostindien med hjälp av efterlämnade brev, räkenskaper och mycket annat.

Öppna Ostindiska kompaniet