Askonsdagen (Fastan)

Fastan inleds med askonsdagen. Det är den katolska kyrkans förberedelsetid inför påsken. Då skulle man fasta och leva återhållsamt och stilla i 40 dagar (man räknar bort söndagarna, då man inte behövde fasta) till och med påskafton. Askonsdagen har fått sitt namn efter bruket i den katolska kyrkan att beströ sig med aska som ett botgöringstecken under fastans första dag.

Bilden: Aska i pannan på en kristen under askonsdagen. Foto: Jennifer Balaska, public domain.

Fastan

Tuppen är en vanlig påskdekoration. Den har också en viktig roll i Kristi lidandes historia. Foto: Gunnar Lundh, Nordiska museet.

Fastan inträffar 46 dagar före påsk och varar ända fram till påsk som infaller på påskdagen, dagen för Jesus uppståndelse. Fastlagen och fastan före påsk hade en stor betydelse i Sverige under medeltiden då landet var katolskt. I och med reformationen på 1500-talet försvann bestämmelserna om fasta ur den svenska kyrkans lära. Sedan har fastlagens och fastans innehåll blivit alltmer diffust och idag betecknar de snarast tidsperioden före påsk.

Trots att fastan i betydelsen att äta litet och endast viss mat, försvann i och med reformationen för mer än 400 år sedan, har fastan fortsatt att vara försakelsernas tid på många håll i Sverige ända in på 1900-talet. Kalas, dans och bröllop ansågs då olämpliga.

Datum: 
2023-02-22
2024-02-14
2025-03-05
Logotyp för appen Årets dagar

Årets dagar-appen

Med Årets Dagar-appen lär du dig allt om kända och okända dagar. Markera de dagar du vill bli påmind om och dela dina favoriter på Facebook.

Ladda hem Årets dagar-appen här