Birgitta, Brittsommar

Birgittadagen sades innebära varmt väder. Dagens namn är kopplat till den heliga Birgitta, ett av få svenska helgon. En annan benämning på dagen är Brittmässa. Det vackra vädret tolkades som ett resultat av den heliga Birgittas böner.

Bilden: "Torne träsk", oljemålning av Helmer Osslund ur Nordiska museets samlingar. Bilden är beskuren. Foto: Bertil Wretling, ©Nordiska museet.

Brittsommar

"Utsikt mot sydväst över Saltsjön från Beckholmen. T.v. Katarina kyrka. Oktober 1883." Akvarell av Albert Theodor Gellerstedt. Foto: Mats Landin, ©Nordiska museet

Brittsommar kallas numera en period av soliga och klara höstdagar då värmen kommer tillbaka under hösten. Ibland kallas perioder av varmt väder under hösten för indiansommar, ett uttryck som är hämtat från engelskan. Varifrån uttrycket i sin tur kommer är omstritt.

Benämningen Brittsommar kommer av Birgittadagen den 7 oktober. Det var ursprungligen den heliga Birgittas dag, även benämnd Brittmässa, en helgdag till åminnelse av heliga Birgittas helgonförklaring den 7 oktober 1391. Dagen kallades även Brittmässdagen och ibland Brittmässmarknad. De vackra höstdagarna sades vara en följd av heliga Birgittas förböner.

 

Meteorologiskt sett finns inga belägg för att sommarvarma perioder regelbundet inträffar under hösten och absolut inte kring Birgittadagen. Vid några tillfällen under senare tid har det dock varit så varmt som 25 grader i början av oktober.

 

Brittsommaren har även benämnts Brittmässesommar, ”fattigmanssommar” och ”gräflingssommar”. Den senare benämningen hänger samman med att grävlingen kom ut för att samla vinterförråd.

Den heliga Birgitta

Den heliga Birgitta är det enda svenska helgon som har blivit kanoniserad. Birgitta Birgersdotter, som hon hette, blev känd för sina religiösa uppenbarelser (hierofanier) och som grundare av Birgittinorden. Ordens första kloster låg i Vadstena. Birgitta kanoniserades 1391 i Rom.

Eftersom Sverige blev protestantiskt i och med reformationen under 1500-talet, uteslöt den svenska trosuppfattningen helgon. Detta är även en förklaring till att ytterst få helgonlegender påträffats i muntlig folklig tradition.

Logotyp för appen Årets dagar

Årets dagar-appen

Med Årets Dagar-appen lär du dig allt om kända och okända dagar. Markera de dagar du vill bli påmind om och dela dina favoriter på Facebook.

Ladda hem Årets dagar-appen här