Botolfsdagen

Även Botolfsdagen var på sina håll i bondesamhället ägnad åt rovsådd, vilket är känt åtminstone sedan 1500-talet. Namnet Botolf går tillbaka på ett engelskt helgon från 600-talet med det namnet. Således är namnet ett arv från den tidiga kristenheten i Sverige. En språkligt sett mer svensk stavning av Botolf är Botulf, som är en sammansättning av bot (bo) och varg (ulf).

Bilden: Runstaven var en evighetskalender av trä som användes ända in på 1700-talet. Foto: Sören Hallgren, ©Nordiska museet

Datum: 
2023-06-17
2024-06-17
2025-06-17
Logotyp för appen Årets dagar

Årets dagar-appen

Med Årets Dagar-appen lär du dig allt om kända och okända dagar. Markera de dagar du vill bli påmind om och dela dina favoriter på Facebook.

Ladda hem Årets dagar-appen här