Botvidsdagen

Regn denna dag var inget att göra, ”ingen bot vid”. I de delar av Sverige där man ägnade sig åt myrslåtter, skulle man denna dag ”bota vidjor”, alltså röja vidje vid myrslåtterängarna. Myrslåtter skedde oftast för foderväxter.

Bilden: Runstaven var en evighetskalender av trä som användes ända in på 1700-talet. Foto: Sören Hallgren, ©Nordiska museet.

Datum: 
2022-07-28
Logotyp för appen Årets dagar

Årets dagar-appen

Med Årets Dagar-appen lär du dig allt om kända och okända dagar. Markera de dagar du vill bli påmind om och dela dina favoriter på Facebook.

Ladda hem Årets dagar-appen här