Fredag den trettonde

Fredag den 13 är ännu idag förknippad med otur, en tanke som har kristet ursprung. Möjligen går synen tillbaka på att Jesus korsfästes en fredag och att det var 13 närvarande vid Jesus sista måltid.

Varför fredag den 13?

Förklaringen till att just fredagen den 13 fått koppling till olycka hänger förmodligen samman med att Jesus korsfästes på långfredagen och att det var 13 personer (Jesus och de 12 lärjungarna) närvarande vid hans sista måltid.

 

När vi i våra dagar talar om fredagen den trettonde som otursdag handlar det inte om svåra livshotande frågor, utan om tämligen oskyldiga saker. Kanske bränns maten vid, bilen får en buckla eller så snubblar vi till. Naturkatastrofer eller svåra sjukdomar eller riktigt svåra olyckor brukar inte associeras med att de inträffar fredag den trettonde.

Inte heller går det att påvisa att det verkligen sker fler olyckor fredag den 13. Ur vetenskapligt perspektiv är sådana anspråk att betrakta som nonsens.

Veckodagar och olyckstal

I det förindustriella samhället var veckodagarna förknippade med skilda egenskaper, ofta uttryckta som tur- eller otursdagar. Ibland kunde en och samma dag innebära både tur och otur, beroende på var i Sverige man befann sig. Fredag och söndag var för det mesta betraktade som otursdagar. Att ge sig ut på resa en fredag betydde att resan slutade olyckligt.

 

Traditionellt är vissa tal förknippade med mer eller mindre magisk kraft. Talet tre är i västvärlden det kanske vanligaste, men också sju och tretton. Man kan notera att de kan innebära både lycka och olycka.

Lycka och olycka

Mängden lycka i världen ansågs förr – kanske också i vår tid – vara begränsad. Den enes lycka kunde innebära den andres olycka. Lyckan kunde stjälas genom att kasta avundsamma blickar, därav benämningen avundsjuka.

Datum: 
2023-01-13
2023-10-13
Logotyp för appen Årets dagar

Årets dagar-appen

Med Årets Dagar-appen lär du dig allt om kända och okända dagar. Markera de dagar du vill bli påmind om och dela dina favoriter på Facebook.

Ladda hem Årets dagar-appen här