Internationella kvinnodagen

Dagens ursprung är den tidiga arbetarrörelsen och kvinnorörelsen. Dagen firades av vänsterkvinnor 1911 och har fram till 1970-talets slut förknippats med den kvinnliga vänsterrörelsen. Nuförtiden är dagen inte kopplad till någon uttalad politisk ideologi, utan betraktas som en allmän dag för kvinnofrågor. Internationella kvinnodagen den 8 mars officiell status av FN 1980, men en FN-resolution presenterades redan 1977. Därför anges detta år ofta som startår.

Bilden: Demonstrationståg för kvinnors rösträtt 1918 i Göteborg. Foto: Anna Backlund, ©Nordiska museet.

Med rötter i arbetarrörelsen

Affisch. "Rösträtt för kvinnor". Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt, 1917. Ur Nordiska museets samlingar

Internationella kvinnodagen den 8 mars har sitt ursprung i den tidiga arbetarrörelsen i Europa vid tiden före första världskriget. Förslaget till en internationell kvinnodag – en parallell till den internationella demonstrationsdagen första maj – presenterades vid en internationell socialistisk kvinnokonferens i Köpenhamn 1910. Tanken var att lyfta fram kraven på kvinnlig rösträtt liksom kvinnorörelsen. De följande åren firades dagen – bland annat i Sverige – på olika vårdatum.

I kölvattnet av den ryska revolutionen 1917 splittrades vänstern, men kommunistiska rörelser fortsatte att fira kvinnodagen, som fastslog dagen till den 8 mars. I det mellankrigstida Europa förbjöds dagen i de fascistiska och nazistiska staterna. Men redan under andra världskrigets slutfas 1945 samlades vänsterkvinnor den 8 mars till en manifestation i London.

Under 1950-talet firades dagen mest i Östeuropa och i Sovjetunionen. 1969 fick dagen ny kraft i väst med den växande feminismen och efterhand togs idén på nytt upp först i USA, sedan i Europa. 1972 arrangerade Svenska kvinnors vänsterförbund tillsammans med kvinnoorganisationen Grupp 8 aktiviteter på Internationella kvinnodagen.

Dagens vänsterpolitiska laddning avtog efterhand och 1980 utnämnde FN den 8 mars till en internationell kvinnodag. Numera deltar opolitiska kvinnoorganisationer liksom många andra i möten.

Datum: 
2023-03-08
2024-03-08
2025-03-08
Logotyp för appen Årets dagar

Årets dagar-appen

Med Årets Dagar-appen lär du dig allt om kända och okända dagar. Markera de dagar du vill bli påmind om och dela dina favoriter på Facebook.

Ladda hem Årets dagar-appen här