Klemensmäss

Även denna dag har på många håll ansetts som vinterns startpunkt. Om Klemens är mild, så blir vintern också mild. Tiden mellan Klemensmäss och Tomasmäss (21 december) sågs som lämplig för grisslakten. Den skedde som regel när det var kallt och köttet kunde bevaras bättre.

Bilden: Runstaven var en evighetskalender av trä som användes ända in på 1700-talet. Foto: Sören Hallgren, ©Nordiska museet.

Datum: 
2023-11-23
2024-11-23
2025-11-23
Logotyp för appen Årets dagar

Årets dagar-appen

Med Årets Dagar-appen lär du dig allt om kända och okända dagar. Markera de dagar du vill bli påmind om och dela dina favoriter på Facebook.

Ladda hem Årets dagar-appen här