Matteusdagen

”Matteimässe ti’, se tar sig varken bock eller bi” är en minnesramsa från Västergötland. Ramsan påminner om att dagen är lämplig för att skatta sina bikupor och slakta sina getter och får. Denna dag ansågs också gäddan gå till botten vilket innebar att vinterfisket kunde inledas.

Bilden: Runstaven var en evighetskalender av trä som användes ända in på 1700-talet. Foto: Sören Hallgren, ©Nordiska museet.

Datum: 
2023-09-21
Logotyp för appen Årets dagar

Årets dagar-appen

Med Årets Dagar-appen lär du dig allt om kända och okända dagar. Markera de dagar du vill bli påmind om och dela dina favoriter på Facebook.

Ladda hem Årets dagar-appen här