Melkersdagen

Melkersdagen utgjorde på en del håll i bondesamhället gränsen mellan försommaren och slåttern. Tidpunkten sammanfaller med midsommardagen i en äldre kalender och tradition, och betecknade slutet på den så kallade "midsommarräppen" som sträckte sig från vårfrudagen (Maria bebådelsedag) till den äldre tidens midsommar. Ordet räpp (”repp”) betyder ett fjärdedels år.

Bilden: Runstaven var en evighetskalender av trä som användes ända in på 1700-talet. Foto: Sören Hallgren, ©Nordiska museet.

Logotyp för appen Årets dagar

Årets dagar-appen

Med Årets Dagar-appen lär du dig allt om kända och okända dagar. Markera de dagar du vill bli påmind om och dela dina favoriter på Facebook.

Ladda hem Årets dagar-appen här