Mickelsmäss

Mikaelidagen är en kyrklig högtid till ärkeängelns Mikaelis ära. I bondesamhället var det en av de viktigaste högtiderna, åtminstone fram till 1800-talet. Den hade betydelse som markering av skiftet mellan sommarhalvår och vinterhalvår, vilket styrde arbetet. Skörden skulle nu vara bärgad, djuren tas hem från fäbodarna.

Bilden: Två män lastar sädeskärvar i en kärra förspänd med två hästar. Skolplansch, Albert Bonniers förlag, ur Nordiska museets samlingar.

Vinterhalvårets första dag

Fäbodflyttning. Gagnef socken, Dalarna. Fotograf okänd, Nordiska museet.

På Mikaeli, Mikaeldagen, började höstens ”räpp”, en benämning som kan översättas med ett kvartal. Dagen räknades som vinterhalvårets första dag och tillägnades ärkeängeln S:t Mikael som på medeltida kyrkmålningar ofta framställs som drakdödare och själavägare med sina attribut svärdet och vågen. Med svärdet stred han i det godas tjänst mot Djävulen och ondskan. Med vågen för han själarna till Gud efter döden eller väger dem på sin våg vid domedagen. På runstavar – kalenderstavar – symboliseras ofta Mikaelidagen med en våg.

I bondesamhället tillmättes dagen stor betydelse och mickelsmäss var en av de viktigare högtiderna på året. Det var då man åter fick tända ljus om kvällarna. Det var också den dag då boskapen togs hem från fäbodarna och skörden skulle vara avklarad. Nu inföll årets enda möjlighet för tjänstefolk att flytta och byta anställning. Dagen är också känd som höstens stora marknadsdag.  

I norra Sverige, där fäbodväsendet präglade årets växlingar, innebar Mikaelidagen fest. Det omvittnas att när korna togs hem, pryddes de med blommor, färggranna tofsar och vallpigorna blåste vallåtar i hornen.

För att inte väcka de övernaturliga väsendena, till exempel maran, måste djuren föras in i ladan under tystnad. Om maran märkte att djuren kom in i lagården, fanns det risk att hon red djuren så att de blev sjuka och dog. Människor föreställde sig att maran var ett väsen som kunde rida både djur och människor om natten och göra dem sjuka. Härav kommer uttrycket ”mardröm”. Även skogsrået ansågs hotfullt mot djuren.

 

Vid mickelsmäss skulle skörden vara bärgad. Dagen ansågs också vara bra för att ta väderspådomar och den kommande vintern kunde förutsägas: Om vinden blåser från ett visst väderstreck, kommer vinden också under vintern blåsa i samma riktning. Vädrets karaktär denna dag förutspådde även fodertillgången: Blåser den bort, blir det foderbrist. Om man vill förutsäga fodertillgången kan man lägga en halmviska utomhus.

Populär dag för dans och fest

Höstmarknad på Skeppsbron vid mickelsmäss. I bakgrunden ses Södermalms höjder, med Katarina kyrkas silhuett. Oljemålning av okänd konstnär, omkring 1750. Foto: Erik Liljeroth, ©Nordiska museet.

Helgen gick även under benämningen ”ungdomshelg” i norra Sverige, eftersom ungdomarna då sammanstrålade i kyrkbyar och i kyrkstäder efter att ha varit åtskilda större delen av sommaren på fäbodar eller på arbetsresor. Det var en populär dag för dans och fest.

 

År 1819 ändrades bestämmelserna så att flyttdagen försköts till den 24 oktober i stället och helgens betydelse minskade. Anledningen till förskjutningen var att vid övergången till den gregorianska kalendern 1753 förlorades elva dagar vilket gjorde att Mikaeli inföll elva dagar tidigare. Följden blev att skördearbetena inte hann avslutas till mickelsmäss. Idag har mickelsmässodagen helt förlorat sin religiösa betydelse, men revitaliseras som marknadsdag. Som sådan tycks den vara populär.

Logotyp för appen Årets dagar

Årets dagar-appen

Med Årets Dagar-appen lär du dig allt om kända och okända dagar. Markera de dagar du vill bli påmind om och dela dina favoriter på Facebook.

Ladda hem Årets dagar-appen här