Mosesdagen

Mosesdagen var en dag lämplig för bislakt, men på vissa håll också för rågsådd. I Västmanland sades att detta var den absolut sista dagen för rågsådden. De många olika märkesdagarna för rågsådden i augusti och september speglar de skilda vädervillkoren och bondesamhällets Sverige.

Bilden: Runstaven var en evighetskalender av trä som användes ända in på 1700-talet. Foto: Sören Hallgren, ©Nordiska museet.

Kalenderändringar

Mosesdagen är ett exempel på att det sker ändringar i kalendern. Sedan 1990-talet är Moses kalenderdag den 20 december. Genom historien har ett antal större eller mindre kalenderreformer gjorts som flyttat eller tagit bort namn. I appen Årets dagar bibehåller vi som regel datum för de äldre dagarna.

Datum: 
2023-09-04
2025-09-04
2026-09-04
Logotyp för appen Årets dagar

Årets dagar-appen

Med Årets Dagar-appen lär du dig allt om kända och okända dagar. Markera de dagar du vill bli påmind om och dela dina favoriter på Facebook.

Ladda hem Årets dagar-appen här