Olofsdagen

Olofsdagen förknippades med den tidiga potatisskörden. För det mesta skedde potatisskörden betydligt senare. Men Olofsdagen inföll under en tid på året då det kunde bli ont om mat och foder, i väntan på skörd av inte bara potatis utan även andra växter. Uttrycken ”Ola tryte” och att ”ringa för Olle” var omskrivningar för att förråden var tömda och att man väntade påfyllning av den nya skörden.

Bilden: Runstaven var en evighetskalender av trä som användes ända in på 1700-talet. Foto: Sören Hallgren, ©Nordiska museet.

Olofskulten

Kulten kring Olof var särskilt omfattande i det katolska Sverige. Olofs attribut är en yxa. Hans kropp vilar i Nidarosdomen i Trondheim, en av Nordens viktigaste vallfärdsorter. Många ortnamn vittnar om Olofskulten. I Sverige vallfärdade man enligt Nils-Arvid Bringéus till S:t Olof, en ort på Österlen i Skåne. Vallfärden gick till S:t Olofs kyrka och källa, där man utförde en ceremoni med bön och gudstjänst. Bringéus pekar på att Olofsdagen i Skåne i vår tid används för att återväcka lokala traditioner och locka turister.

Datum: 
2022-07-29
Logotyp för appen Årets dagar

Årets dagar-appen

Med Årets Dagar-appen lär du dig allt om kända och okända dagar. Markera de dagar du vill bli påmind om och dela dina favoriter på Facebook.

Ladda hem Årets dagar-appen här