Petter Katt

Dagen firades i äldre tid till minne av att aposteln Petrus tog säte på en biskopsstol i Antiokia. Dess latinska namn har varit Petrus cathedraticus, men i almanackorna förkortades det till Petr cath. Det folkliga namnet blev Petter Katt. Ett vanligt talesätt har varit "Petter Katt kastar den heta stenen i sjön". Med det ville man varna för att isarna började bli osäkra.

Bilden: En bedjande man, Petrus. Fotograferat utsnitt av en tavla/gobeläng ur Nordiska museets samlingar, invnr. NM.0151810. Foto: Karolina Kristensson, ©Nordiska museet.

Datum: 
2023-02-22
2024-02-22
2025-02-22
Logotyp för appen Årets dagar

Årets dagar-appen

Med Årets Dagar-appen lär du dig allt om kända och okända dagar. Markera de dagar du vill bli påmind om och dela dina favoriter på Facebook.

Ladda hem Årets dagar-appen här