Phocasdagen

Den sista av de tre slåtterdagarna då man var ”pockad” att slå. Nu inträffade också sommarhalvårets mitt. Namnet Phocas kommer från grekiskan, men finns också i det latinska språket.

Bilden: Runstaven var en evighetskalender av trä som användes ända in på 1700-talet. Foto: Sören Hallgren, ©Nordiska museet.

Datum: 
2022-07-14
Logotyp för appen Årets dagar

Årets dagar-appen

Med Årets Dagar-appen lär du dig allt om kända och okända dagar. Markera de dagar du vill bli påmind om och dela dina favoriter på Facebook.

Ladda hem Årets dagar-appen här