Rötmånad

Perioden infaller i slutet av juli och in i augusti. I bondesamhället fanns vissa föreställningar kopplade till denna period, till exempel att djuren kunde föda missbildade ungar. Maten var ofta mer svårförvarad och kunde då liksom nu härskna snabbare än annars.

Bilden: Fotoillustration till artikel om hur maten bäst förvaras ur Tidskriften Hem och Fritid,1969. Foto: Karl Erik Granath, Nordiska museet.

Bakterier trivs

Föreställningen om matens snabba försämring hänger sannolikt samman med att juli-augusti är de varmaste och fuktigaste månaderna under året i Norden, och i ett sådant klimat trivs bakterier och mögel. Under de kallare perioderna av året utnyttjades kylan för att förlänga matförvaring. I allmänhet hade man särskilda byggnader för matförvaring. Under senare tid och i stadsbebyggelse byggdes speciella skafferier, något som var vanligt ända in i vår tid.

Datum: 
2022-08-01
Logotyp för appen Årets dagar

Årets dagar-appen

Med Årets Dagar-appen lär du dig allt om kända och okända dagar. Markera de dagar du vill bli påmind om och dela dina favoriter på Facebook.

Ladda hem Årets dagar-appen här