Trefaldighetsdagen

I bondesamhället var heliga trefaldighetsdagen en av sommarens stora högtider, nära förbunden med midsommar. Den förknippas med tvagning och källdrickning, med förhoppningen att människor skulle få behålla sin hälsa. Källdrickningen, vid någon av de många heliga källorna i Sverige, innebar också fest och dans.

Trefaldighetskälla vid Löfmarken, Söderbärke socken, Dalarna, trefaldighetsafton den 13 juni 1908. Foto: A Hultgren, Nordiska museet

Trefaldighetsafton – tvagning och källdrickning

Trefaldighetsafton var i bondesamhället en av sommarens stora fester i norra och mellersta Sverige. En vecka efter pingst besöktes ortens trefaldighetskälla för att under ceremoniella former dricka av eller tvätta sig i vattnet. Denna rituella tvagning troddes kunna ge hälsa under det kommande året. I södra Sverige var midsommaren den högtid som förknippades med källdrickning och tvagning. Trefaldighetskällorna i Sverige har ofta ett medeltida katolskt ursprung.

Datum: 
2023-06-04
2024-05-26
2025-05-26
Logotyp för appen Årets dagar

Årets dagar-appen

Med Årets Dagar-appen lär du dig allt om kända och okända dagar. Markera de dagar du vill bli påmind om och dela dina favoriter på Facebook.

Ladda hem Årets dagar-appen här