Urbanusdagen

På många håll i bondesamhället sågs Urbanusdagen som den första sommardagen. Minnesregeln ”Urban, Vilhelmina och Beda” vittnar om detta. I och med att sommaren börjat, måste alla sysslor förknippade med vårbruket vara färdiga. Det latinska namnet Urbanus, som har burits av många påvar, har i våra almanackor förkortats till Urban.

Bilden: Runstaven var en evighetskalender av trä som användes ända in på 1700-talet. Foto: Sören Hallgren, ©Nordiska museet.

Datum: 
2021-05-25
Logotyp för appen Årets dagar

Årets dagar-appen

Med Årets Dagar-appen lär du dig allt om kända och okända dagar. Markera de dagar du vill bli påmind om och dela dina favoriter på Facebook.

Ladda hem Årets dagar-appen här