Vårdagjämningen

Vårdagjämning innebär att dag och natt är ungefär lika långa. Kyrkomötet i Nicæa år 325 fastställde vårdagjämningen till den 21 mars. Men i den julianska kalendern försköts solårets vårdagjämning i förhållande till kalenderns. Detta rättades till genom införandet av den gregorianska kalendern i Sverige år 1753 – då 11 dagar togs bort under året. I Bondepraktikan inföll vårdagjämningen på Gregoriusdagen den 12 mars, ett datum som levde vidare i den folkliga traditionen även efter kalenderreformen 1753. Efter kalenderreformen har dock vårdagjämningen inte förknippats med speciella seder, annat än att tidpunkten ibland observerats.

Foto: Mark Markefelt, Nordiska museet.

Litteraturtips:

K. Danver, Folktraditioner kring vårdagjämningen: Med särskild hänsyn till kontinentala traditioner (Lund 1943).

Datum: 
2022-03-20
Logotyp för appen Årets dagar

Årets dagar-appen

Med Årets Dagar-appen lär du dig allt om kända och okända dagar. Markera de dagar du vill bli påmind om och dela dina favoriter på Facebook.

Ladda hem Årets dagar-appen här