Att plugga

Plugghästen är en slags biblioteksstol. När man läser sitter man grensle över stolen, vänd mot den uppfällbara bordsskivan där boken läggs. Användningen av denna typ av biblioteksstol finns belagd i Sverige sedan 1700-talets början. Carl von Linné (1707–1778) var en av dem som lät tillverka en sådan stol för sitt bibliotek.

Uttrycket "att plugga" i betydelsen att slå eller banka in kunskap användes redan under 1700-talet. Att den här speciella biblioteksstolen kunde kallas för plugghäst finns dock inte belagt förrän under 1800-talet. Hur stolen fick sitt namn och varför en person som pluggar mycket kallas för plugghäst är inte helt klarlagt. Kanske är förklaringen att biblioteksstolen liknar en häst och man sitter grensle över den, precis som när man rider och att man satt på stolen när man pluggade. Stolen kunde därför kallas för plugghäst.

Sedan kom ordet plugghäst också att användas om den person som använde stolen mycket. Hästen är ett djur känt för sin stora arbetskapacitet, precis som en människa som pluggar mycket.