Berättelsen om Nordiska museet

 

 

Det här är berättelsen om Nordiska museet, ett palats som bevarar och speglar vardag och livsstil i Norden från 1500-talet och framåt.

Under en resa i Dalarna 1872 ser Artur och Sofi Hazelius hur folkliv, kläder, seder och bruk håller på att ersättas av ett nytt mode och nya traditioner. De grips av en stark känsla av att det gamla måste bevaras åt framtiden. De startar ett gigantiskt insamlingsprojekt med hjälp av ett stort nätverk av frivilliga.

1873 öppnar Skandinavisk-etnografisk samling sin första utställning. Den blir en framgång både hemma och på Världsutställningen i Paris 1878. Samlingen växer och visionen är ett museum på Djurgården inspirerat av samtida museer i Europa.

Följ med på vägen från idé genom motgångar, kritik och tragedier till färdigt arkitektoniskt mästerverk som öppnar för publik 1907.

Film av The Chimney Pot på uppdrag av Nordiska museet 2018.

Ett arkitektoniskt mästerverk

 

 

En rundtur i, utanför och ovanför Nordiska museet på Djurgården i Stockholm. Byggnaden är ritad av Isak Gustaf Clason i nordisk renässansstil och uppfördes från mitten av 1880-talet och stod klart 1907.

De arkitektoniska detaljerna visar grundaren Artur Hazelius vision om att bevara minnet av den tid som flytt. En del är uppenbara, andra mer hemlighetsfulla.

Film av The Chimney Pot på uppdrag av Nordiska museet 2018.

Artur och Sofi Hazelius

 

 


Det här är berättelsen om Nordiska museets grundare Artur och Sofi Hazelius.

Makarna lever i Stockholm under industrialiseringen i det senare 1800-talet. Han är lektor, hon är språkkunnig, konstnärlig och musikalisk. Formade av sin samtid känner de starkt för att bevara det gamla för framtiden och efter en resa i Dalarna 1872 påbörjar de sitt livsverk – Nordiska museet och ett gigantiskt insamlingsprojekt av föremål ur en försvinnande allmogekultur.  Artur kommer att slutföra deras gemensamma projekt på egen hand då en tragedi drabbar familjen längs vägen.

Film av The Chimney Pot på uppdrag av Nordiska museet 2018.

Museet på Djurgården

 

 


Det här är berättelsen om hur den imponerande byggnaden Nordiska museet blev till.

Artur och Sofi Hazelius omfattande samling föremål behövde mer plats. Visionen var ett museum på Djurgården i Stockholm inspirerat av samtida museer i Europa. Vi följer bygget från idé via första spadtag till färdigt arkitektoniskt mästerverk.

Film av The Chimney Pot på uppdrag av Nordiska museet 2018

Samlingen tar form

 

 


Det här är historien bakom Nordiska museets omfattande samlingar.

Under en resa i Dalarna 1872 ser Artur och Sofi Hazelius hur folkliv, kläder, seder och bruk håller på att ersättas av ett nytt mode och nya traditioner. För att ”bevara minnet av den tid som flytt” startar de ett gigantiskt insamlingsprojekt som genomförs med hjälp av ett stort antal frivilliga. Trots kritik längs vägen öppnar Skandinavisk-etnografiska samlingen och gör succé på Världsutställningen i Paris 1878. Vid det laget har samlingen över 20 000 föremål. Idag är de över 1,5 miljon.

Film av The Chimney Pot på uppdrag av Nordiska museet 2018.