Bli dragen vid näsan

Nosringen kan vara just en ring som är fästad i djurets mule eller ett tångliknande redskap. Med hjälp av en nosring kan man leda en tjur utan att riskera att komma för nära djuret och utsätta sig för faran att bli sparkad eller stångad.

Uttrycket betydde ursprungligen att styra eller leda någon efter sin vilja. I dag använder vi uttrycket i betydelsen att bli lurad.