Cybergymnasiet arbetade med Halloweenlovet


Under hösten 2016 och 2017 har elever från Cybergymnasiet varit med och arbetat fram Nordiska museets Halloweenlov för barn och ungdomar.

Elevernas uppdrag är att formge och skapa en eller flera installationer utifrån ett givet tema. 2016 var temat Svävande Pumpor samt Rysliga Ramar och 2017 Fladdermushimmel. Under 2016 arbetade dessutom några av eleverna, som sitt gymnasiearbete, med att planera och utföra workshopen Läskiga Lyktor. Elevernas resultat går att beskåda och besöka i Nordiska museets stora hall under hela höstlovsveckan.


 

Det är bildlärarna Birgitta Baecklund och Gunvor Plougsgaard Sundholm som med sina elever från Tekniska- och Estetiska programmet, åk 2 och åk 3, arbetat med temat Halloween inom olika ämnen. Målsättningen med samarbetet mellan Nordiska museet och Cybergymnasiet har varit att skapa en lovverksamhet för, med och av barn och ungdomar samtidigt som eleverna får en verklighetsförankring i sina skolämnen.
 

Vi på Cybergymnasiet kände direkt att detta samarbete skulle bli både spännande, roligt och intressant. Förra hösten hade vi ett samarbete med Kulturhuset och året innan med BMW Mini, Solna. Att samarbeta med museer och andra samarbetspartners är något, som vi ständigt gör. Vi tycker det är betydelsefullt, lärorikt och utvecklande eftersom eleverna får en verklighetsförankring i sina ämnen.

I läroplanen för gymnasiet står det att eleverna ska ha kunskaper om samhälle och arbetsliv och att eleven ska stärka sin tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor. Det är särskilt viktigt att skolan samarbetar med arbetslivet. Samarbetet med Nordiska museet tycker vi stämmer väl överens med målen i läroplanen.


Cybergymnasiet är en multikulturell gymnasieskola vid Odenplan i Vasastan och har funnits sedan år 2000. Det går ca 950 elever på skolan vars motto är Din framtid är vår utmaning!