De som byggde Nordiska museet

Det krävdes många skickliga hantverkare och arbetare för att uppföra museibyggnaden och för att smycka interiören. Som mest var arbetsstyrkan uppe i 120 personer, vanligast var dock att 60 till 70 personer arbetade vid bygget.

Stenhuggare, murare, snickare, plåtslagare, tegelbärare och murbruksbärare är några yrken som finns med på de bevarade avlöningslistorna. De som bar det tunga bruket uppför byggnadsställningarna var ofta kvinnor.

Foto från byggnadstiden, murbärarlaget 1893

Vid Isac Gustaf Clasons arkitektkontor arbetade under åren ett antal arkitekter och ingenjörer med museibyggnaden. Det fanns dock en man som följde hela bygget, byggmästaren Håkan Larsson.  Det stora antalet ritningar över byggnaden vittnar om att man åtskilliga gånger fick anpassa byggnadsprojektet efter ekonomi och ändrade planer.

Följ med på en visning om den ikoniska byggnaden

Foto från byggnadstiden, människor på byggnadsställning