Det går upp ett ljus

Talgdank var ett ljus tillverkat av animaliskt fett. Vid slakt togs allt fett tillvara och kokades. En talgdank var ett talgljus av sämre kvalitet.

Liljeholmens Stearinfabrik AB grundades i Stockholm 1839. Stearinljus framställs av en blandning av animaliskt fett och palmolja. De ger ett starkare sken än talgdankens.

Luma, Kooperativa Förbundets glödlampsfabrik, grundades i Stockholm vid 1920-talets slut.

"Det går upp en talgdank", "det går upp ett ljus", "det tänds ett Liljeholmens", "det tänds en Luma" – samtliga uttryck betyder att man plötsligt förstår, ser ett sammanhang eller lösningen på ett problem.