Det stora huset på Djurgården

Nordiska museets slottsliknande byggnad invigdes den 8 juni 1907. Långa blågula vimplar smyckade fasaden, flottans musikkår spelade från museets balkonger och på den monumentala entrétrappan välkomnades invigningsgästerna, med kronprins Gustaf i spetsen, av folkdräktsklädda dalkullor.

Foto från tiden då grunden konstruerades.

Från början var det tänkt att museibyggnaden på Djurgården skulle bli fyra gånger så stor. År 1882 upplät Kung Oskar II tomtmark för museet från och med 1883, med föreskrift om att bygget måste starta inom fem år. Ett första, symboliskt spadtag togs därför den 24 oktober 1888 trots att de slutgiltiga ritningarna inte hunnit fastläggas.

Bygget gick långsamt, det var alltid brist på pengar. År 1897, när den stora Allmänna Konst- och Industriutställningen ägde rum på Djurgården, stod norra delen av den nuvarande museibyggnaden färdig.  

Sju år senare, 1904, var i stort sett hela byggnaden färdig och flytten av föremål kunde påbörjas från de gamla lokalerna.

Efter ytterligare tre år, 1907, var de första utställningarna färdiga och den nya museibyggnaden kunde öppnas för publik.