Dräktakvareller från Delsbo

I Nordiska museets arkiv finns en mängd akvareller och skisser med folkdräkter som huvudmotiv. Bilderna är i de flesta fall från mitten av 1800-talet och utförda av våra mer eller mindre kända konstnärer. Bilderna är en viktig källa för studier av våra folkdräkter både ur ett dräkt- och kulturhistoriskt perspektiv eftersom de är utförda innan fotokonsten blev allmänt spridd.

1_foa0302_0.jpg

2_foa0304_0.jpg

3_foa0286.jpg

4_foa0300.jpg

5_foa0296.jpg

6_foa0294.jpg

7_foa0292.jpg

8_foa0290.jpg

9_foa0288_0.jpg

11_foa0284_0.jpg

13_foa0280.jpg

14_foa0298_0.jpg

15_foa0274_0.jpg

16_foa0276_0.jpg

17_foa0272.jpg

18_foa0270.jpg

19_foa0266.jpg

20_foa0264.jpg

21_foa0262_0.jpg

22_foa0260.jpg

23_foa0256.jpg

24_foa0254_0.jpg

25_foa0258.jpg

26_foa0278.jpg

27_foa0268.jpg