Dräktakvareller från Leksand

I Nordiska museets arkiv finns en mängd akvareller och skisser med folkdräkter som huvudmotiv. Bilderna är i de flesta fall från mitten av 1800-talet och utförda av våra mer eller mindre kända konstnärer. Bilderna är en viktig källa för studier av våra folkdräkter både ur ett dräkt- och kulturhistoriskt perspektiv eftersom de är utförda innan fotokonsten blev allmänt spridd.

2_foa6764.jpg

2_foa6771.jpg

3_a_foa6769.jpg

4_a_foa6767.jpg

5_a_foa6757.jpg

5b_foa6758.jpg

6_a_foa6765.jpg

nma.0037692.jpg

nma.0037693.jpg