Dräktakvareller från Mora

I Nordiska museets arkiv finns en mängd akvareller och skisser med folkdräkter som huvudmotiv. Bilderna är i de flesta fall från mitten av 1800-talet och utförda av våra mer eller mindre kända konstnärer. Bilderna är en viktig källa för studier av våra folkdräkter både ur ett dräkt- och kulturhistoriskt perspektiv eftersom de är utförda innan fotokonsten blev allmänt spridd.

1_foa6755.jpg

2_foa6756.jpg

3_a_foa6753.jpg

4_foa6751.jpg

5_foa6752.jpg

6_a_foa6749.jpg

7_a_foa6747.jpg

8_a_foa6745.jpg

9_a_foa6743.jpg

10_foa0314.jpg

11_foa6741.jpg

12_foa6742.jpg

13_foa6739.jpg

14_foa6740.jpg

15_foa0312.jpg