Dräkter från Blekinge

Vid allmogeavdelningen på Nordiska museet arbetade fru Ingrid Dahlin mellan åren 1928-1937. Hon ansvarade i dräktfrågor och skrev under sin yrkesverksamma tid både artiklar och böcker om folklig dräktkultur i olika delar av landet.

1936 fick hon i uppdrag att inventera dräktbeståndet i Blekinge. Hon skriver att

”resultatet av en rundresa i ett landskap blir merendels av mycket skiftande beskaffenhet… Det nya moderna vid 1800-talets början slogo snabbt igenom i Blekinge på bekostnad av den gamla bondedräkten vilken försvann redan under seklets förra hälft”

Det hon konstaterar är att det finns olikheter i dräktskicket mellan de västra och de östra delarna av landskapet. Det Skånska dräktskicket gör sig påmint i de västra delarna och österut finner hon en yngre men mera påkostad dräktkultur.

Akvareller

blekinge_akvarell_puff1_foa6885.jpg

I Nordiska museets arkiv finns en mängd akvareller och skisser med folkdräkter som huvudmotiv.
Se dräktakvareller från Blekinge

Katalogkort

puff_katalogkort_blekinge17488-luvetallrik-medelsta-hd-blekinge-1.jpg

Alla föremål i Nordiska museets samlingar har ett katalogkort som beskriver dem.
Se katalogkort Blekinge

Föremål

Kofta från Blekinge, inv.nr NM.0206366. Foto: Fanny Oldenburg, © Nordiska museet

Här hittar du dräkter, dräktdelar och tillbehör från Värmland i vår samlingsdatabas Digitalt Museum.