Dräkter från Värmland

När Nordiska museet öppnade sin första utställning år 1873 på Drottninggatan fanns en tablå med dräkfigurer och föremål från Värmland.

Tablån som också ställdes ut på värdsutställningen i Paris år 1878 kallades ”Frieri i Östervallskogs sn, Nordmarks hd, Värmland i början av detta århundrade”. I samband med anskaffandet av dessa dräkter till Nordiska museet finns beskrivningar om dräktskicket i Värmland vid denna tid. I ett brev kan man läsa att:

”De enda brukbara klädesplagg, som här i socknen var till finnandes, voro kvinnolivstycken; allt annat måste göras nytt.  Sådan mörk färg på det grå vadmalet, som i forntiden här brukades, begagnas nu icke utan det var för mig att uppköpa svart och vit ull. Denna utsände jag i socknen för att på många håll låta spinna och väva”. 

Detta brev ger en förklaring till de kopior som finns i museets samlingar och som Artur Hazelius lät tillverka ute i bygderna i jakten på ”ortstypiska, ålderdomliga dräkter”.

Akvareller

puff_5_foa0102.jpg

I Nordiska museets arkiv finns en mängd akvareller och skisser med folkdräkter som huvudmotiv.
Se dräktakvareller från Värmland

Katalogkort

puff_akvarell_varmland.jpg

Alla föremål i Nordiska museets samlingar har ett katalogkort som beskriver dem.
Se katalogkort Värmland

Föremål

puff_digitaltmuseum.jpg

Här hittar du dräkter, dräktdelar och tillbehör från Värmland i vår samlingsdatabas Digitalt Museum.