Drömmen om bilen

Den tillfälliga utställningen Drömmen om bilen fyllde museets stora hall med campingutrustning, bilar, en husvagn och en mack från 40-talet. Framför entrén byttes statyn av Karl X Gustav ut mot en röd Volvo Amazon. Besökssiffrorna var höga och museet lockade ovanligt många män.

Knappast någon faktor har som bilen och bilismen bidragit till att förändra det svenska samhället och vårt sätt att leva under 1900-talet. Bilen utvecklades i slutet av förr seklet. Den var då ett tekniskt underverk och erbjöd ett alldeles nytt sätt att färdas, för nytta och nöje. Efter experiment med ånga, elektricitet och bensin var bilen i stort sett färdig vid seklets början.

Under sin hundraåriga historia har bilen och bilismen kommit att påverka snart sagt varje del av samhällslivet. Den har lagt grunden till en svensk storindustri av nationalekonomisk betydelse, skapat en arbetsmarknad med nya yrken, format landskap och bebyggelse. Inte minst har bilen kommit att inverka på våra levnadsmönster och vårt sätt att se på och värdera tillvaron. Bilen är symbolen för det moderna samhället. Men idag är de negativa följderna av bilsamhället påtagliga. Luftföroreningarna och energiförbrukningen är de allvarligaste. Bilismens framtid är beroende av att de problemen kan lösas.

Så skriver Anette Rosengren i förordet till Nordiska museets årsbok Fataburen 1997 med titeln Drömmen om bilen och utställningskatalogen Bilen.

Det startade med ett forsknings- och insamlingsprojekt 1992. Museets medarbetare talade med bilentusiaster, fixare, byggare, tillverkare, bilmotståndare – kort sagt med massor av olika människor om deras relation till bilen. Föremål med anknytning till bilen samlades in, som campingprylar, fotografier, isskrapor och inredning och verktyg från en bilverkstad. Till utställningen lånade många privatpersoner ut foton, minnessaker och bilar.  

Det var en stor utställning som fyllde hela den stora hallen och en del var dessutom byggd i två våningar. Museet lyckades med målsättning att nå en stor och delvis ny publik, det var många män som besökte utställningen.

Ett uppmärksammat inslag var att den stora statyn utanför museet med Karl X Gustav till häst byttes ut mot en glänsande röd Volvo Amazon. Det uppskattades inte av Stockholms skönhetsråd.

Anette Rosengren var projektledare för utställningen och formgivare var Gert Wibe.

Källor

Bilen, katalog till utställningen, Nordiska museets förlag
Fataburen 1997, Drömmen om Bilen, Nordiska museets förlag