Efterlysning: Leksaker eller spel till Nordiska museets nya barnutställning

Hade du någon favoritleksak eller spel som du lekte med i slutet av 80-talet? Vill du bidra till Nordiska museets kommande barnutställning?

Just nu söker Nordiska museet leksaker och spel, med tillhörande berättelser, från 1980-talets slut till en ny utställning för barn mellan 8 och 12 år. Utställningen kommer att skildra de senaste 150 åren i Norden utifrån barnens perspektiv

Föremålen och berättelserna kommer att visas upp i 4 mindre montrar i ett iscensatt barnrum i utställningen. Här får besökande barn möjligheten att uppleva hur det var att vara barn under det sena 1980-talet, innan internet slog igenom.

Vill du skänka en leksak eller ett spel tillsammans med din berättelse om just denna pryl? 

Kontakta projektledare David Berner via mailadressen med en bild/beskrivning av ditt föremål samt en kort berättelse kring just ditt föremål. Det kan handla om när du fick/köpte föremålet och av vem, och hur du lekte med det osv. Texten kan vara allt ifrån några meningar till ett A4. Därefter gör vi sedan ett urval av det inkomna materialet.