Ekonomisk insamling för att rädda Ukrainas kulturarv

Stiftelsen Nordiska museet har startat en fond för ekonomisk hjälp för att rädda Ukrainas kulturarv. Det pågående kriget hotar museer, samlingar och kulturhistoriska platser i Ukraina. Viktiga delar av det ukrainska kulturarvet riskerar att skadas och försvinna. 

 

Väpnade konflikter är inte bara en humanitär katastrof i form av hot om våld och död för soldater och civila – även en viktig del av Europas gemensamma kulturarv hotas. Ett intensivt arbete pågår med att säkra och skydda museernas samlingar och museichefer vädjar om ett koordinerat ekonomiskt stöd från kolleger i Norden.

Stiftelsen Nordiska museet har därför startat en fond för insamling av ekonomisk hjälp i Sverige och Norden för att rädda Ukrainas kulturarv.

Insamlingens syfte är i första hand att ge ekonomiskt stöd till Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev. Stödet ska bidra till arbetet med att återuppbygga museet så fort det är möjligt och att säkerställa samlingarna. I ett nästa steg kan även fler museer komma på tal.

 

 • Sandsäckar skyddar stenskulpturerna vid fasaden på Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev i mars 2022. Foto: Nationalmuseet för Ukrainas historia
 • Sandsäckar skyddar stenskulpturerna vid fasaden på Nationalmuseet för Ukrainas historia. Foto: Nationalmuseet för Ukrainas historia.
 • Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev i mars 2022. Foto: Nationalmuseet för Ukrainas historia
 • Detalj av broderad textil från Ukraina i Nordiska museets samlingar, som använts som hängkläde för att drapera runt en ikon eller som handkläde när man bar fram bröd och salt till gäster vid festliga tillfällen. Foto: Nordiska museet.
 • Här hemma hängdes liknande textiler ofta upp vid dörren till det rum där det hölls kalas i bondens hus. De lades också fram som handdukar till hedersgäster.
 • Ringnål i silver från en kammargrav i Kiev ur samlingarna på Nationalmuseet för Ukrainas historia:
 • Dekorerat svärd i Ringerikestil från Poltava-området ur samlingarna på Nationalmuseet för Ukrainas historia.

 

Bidra till insamlingen

Insamlingen riktas till både institutioner och privatpersoner och sker på:

 • Bankgiro: 5475-9758
 • Swish: 1236280424
 • Märkes: Insamling till Ukraina

Insamlingen sker i nära dialog med Riksantikvarieämbetet, centralmuseerna och museer i Sverige och Norden. Nordiska museet kommer att administrera insamlingen i nära samarbete med Riksantikvarieämbetet och nordiska museikollegor.

Det går bra att sprida och dela denna webbsida om insamlingen i egna kanaler och nätverk: https://www.nordiskamuseet.se/artiklar/ekonomisk-insamling-att-radda-ukr...

Vi erbjuder även ett informationspaket till museer, föreningar och företag som vill bidra till insamlingen. För mer information, kontakta Sofia Hiller, pressansvarig.
E-post: sofia.hiller@nordiskamuseet.se

 


Frågor och svar om insamlingen

Stiftelsen Nordiska museet har startat en insamling för att med ekonomisk hjälp rädda Ukrainas kulturarv. 

Varför har insamlingen startats?

Rysslands krig mot Ukraina har katastrofala följder för museer och kulturarv. Det pågående kriget hotar museer, samlingar och kulturhistoriska platser i Ukraina. Viktiga delar av det ukrainska kulturarvet, som är centrala för förståelsen av svensk och nordisk kulturhistoria, riskerar att skadas och försvinna.

Ukrainas rika kulturarv förvaltas på en lång rad museer i och utanför de större städerna i Ukraina. Ett av dessa museer är National Museum of the History of Ukraine i Kiev, som samlar och förvaltar kulturarv som är direkt relaterade till Nordiska museets samlingar liksom en rad andra museisamlingar i Sverige och Norden.

Det rör sig om arkeologiska och kulturhistoriska samlingar, som visar på de nära kulturhistoriska banden mellan Norden och Svartahavsområdet och Centraleuropa.

Utan dessa samlingar förlorar Sverige, Norden och Europa viktiga kunskaper om vårt kulturella och historiska samband och risken för feltolkningar och påstående växer till fara för människor och demokratins framtid.

Vilka ligger bakom insamlingen?

Stiftelsen Nordiska museet har tagit initiativ till insamlingen och insamlingen sker i nära dialog med Riksantikvarieämbetet, centralmuseerna och museer i Sverige och Norden.

Nordiska museet administrerar insamlingen i nära samarbete med Riksantikvarieämbetet och nordiska museikollegor.

Vad är syftet med insamlingen?

Insamlingen har två ändamålsparagrafer:

§1 Insamling av finansiellt stöd sker i första hand till National Museum of the History of Ukraine i Kiev där kontakt är etablerad. Insamlingen syftar konkret till att återuppbygga museet så fort det är möjligt och att säkerställa samlingarna och kunskapen om dessa i Sverige, Norden, Europa och världen.
§ 2 Insamlingen ska säkerställa snabba och konkreta insatser så fort det är möjligt och kan fungera som pilotprojekt för eventuella andra och senare hjälpinsatser till andra museer.

Hur kommer pengarna att användas?

Insamlingens syfte är i första hand att ge ekonomiskt stöd till Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev. Stödet ska bidra till arbetet med att återuppbygga museet så fort det är möjligt och att säkerställa samlingarna. I ett nästa steg kan även fler museer komma på tal.

Ger insamlingen något resultat?

Flera museer bestämde sig snabbt för att agera och bidra till fonden. Förutom Nordiska museet självt donerade Norsk Folkemuseum alla entréintäkter från helgen 5–6 mars 2022 och Sveriges samtliga Länsmuseer har tillsammans med Länsmuseernas samarbetsråd beslutat att skänka ett ekonomiskt bidrag till fonden. Sedan lanseringen har också ett stort antal privata bidrag inkommit. Med hjälp av flera generösa privata bidragsgivare, stiftelser, föreningar och entreprenörer på Djurgården samt museer i Norden är de insamlade medlen nu uppe i en miljon svenska kronor (29 mars 2022).

När kommer pengarna att överföras till Ukraina?

De insamlade pengarna kommer att gå oavkortat till att stötta Ukrainas kulturarv enligt de två ändamålsparagraferna.

Stiftelsen har en nära dialog med Riksantikvarieämbetet och med anledning av det pågående kriget i Ukraina kommer pengarna att förvaltas av Stiftelsen Nordiska museet på ett öronmärkt konto så länge det behövs.

Hur kan vi som institution eller jag som privatperson bidra till insamlingen?

Insamlingen riktas till både institutioner och privatpersoner och sker på:

 • Bankgiro: 5475-9758
 • Swish: 1236280424
 • Märkes: ”Insamling till Ukraina”

 

 Stor uppslutning från start

Många museer och kulturinstitutioner har slutit upp och inkommit med värdefulla bidrag till insamlingen. Med hjälp av flera generösa privata bidragsgivare, stiftelser, föreningar och entreprenörer på Djurgården samt museer i Norden är de insamlade medlen nu uppe i en miljon svenska kronor.

Givare till insamlingen

Stockholms Läns museum
Jönköpings läns museum
Länsmuseernas samarbetsråd
Stiftelsen Bohusläns museum
Kalmar Läns museum
ICOMOS Sverige
Stiftelsen Regementsheden
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland
Stiftelsen Jamtli
Stiftelsen Dalarnas museum
Stiftelsen Örebro Läns museum
Stiftelsen Östergötlands Läns museum
Västmanlands Läns museum
Estniska Etnografiska föreningen
Västerbottens museum AB
Stiftelsen Västergötlands museum
ArkivIT AB
Kulturparken Småland AB
Föreningen Gotlands Fornvänner
Stiftelsen Regionmuseet i Kristianstad
Kungliga Patriotiska Sällskapet
Stiftelsen Länsmuseet i Gävle
Norsk Folkemuseum
Nordiska museet
Nordiska museets restaurang

 


Läs mer

Nordic National Museum Directors fördömer invasionen av Ukraina

Nordiska museiförbunden uppmanar Ryssland att respektera kulturarvet

Centralmuseernas samarbetsråd fördömer invasionen av Ukraina

Läs mer om Haagkonventionen från 1954: kulturarvets skydd vid väpnad konflikt

Blue Shield och Haagkonventionen