Ekonomisk insamling för att rädda Ukrainas kulturarv

Enligt FN-organet Unesco har över 200 kulturarv i Ukraina skadats efter den ryska invasionen. I mars 2022 startade Stiftelsen Nordiska museet en insamling för att ge ekonomiskt stöd till Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev.

 

Väpnade konflikter är inte bara en humanitär katastrof i form av hot om våld och död för soldater och civila – även en viktig del av Europas gemensamma kulturarv hotas. I ett tidigt skede påbörjades ett intensivt arbete med att säkra och skydda museernas samlingar och museichefer vädjade om ett koordinerat ekonomiskt stöd från kolleger i Norden.

I mars 2022 startade Stiftelsen Nordiska museet därför en insamling av ekonomisk hjälp i Sverige och Norden för att rädda Ukrainas kulturarv.

Insamlingens syfte var i första hand att ge ekonomiskt stöd till Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev. Stödet ska bidra till arbetet med att säkerställa samlingarna. 

 

Insamlingen är nu avslutad

Nordiska museet stänger nu den ekonomiska insamlingen men insamlingen lever vidare på Nationalmuseet för Ukrainas historias webb:
nmiu.org/novyny/2890-thank-for-the-charitable-support-of-the-museum

De insamlade medlen förs nu över till Nationalmuseet för Ukrainas historia. Stort tack för ert engagemang!

För mer information, kontakta Sofia Hiller, pressansvarig.
E-post: sofia.hiller@nordiskamuseet.se

 

  • Sandsäckar skyddar stenskulpturerna vid fasaden på Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev i mars 2022. Foto: Nationalmuseet för Ukrainas historia
  • Sandsäckar skyddar stenskulpturerna vid fasaden på Nationalmuseet för Ukrainas historia. Foto: Nationalmuseet för Ukrainas historia.
  • Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev i mars 2022. Foto: Nationalmuseet för Ukrainas historia
  • Detalj av broderad textil från Ukraina i Nordiska museets samlingar, som använts som hängkläde för att drapera runt en ikon eller som handkläde när man bar fram bröd och salt till gäster vid festliga tillfällen. Foto: Nordiska museet.
  • Här hemma hängdes liknande textiler ofta upp vid dörren till det rum där det hölls kalas i bondens hus. De lades också fram som handdukar till hedersgäster.
  • Ringnål i silver från en kammargrav i Kiev ur samlingarna på Nationalmuseet för Ukrainas historia:
  • Dekorerat svärd i Ringerikestil från Poltava-området ur samlingarna på Nationalmuseet för Ukrainas historia.

 

 


Frågor och svar om insamlingen

Stiftelsen Nordiska museet startade i mars 2022 en insamling för att med ekonomisk hjälp rädda Ukrainas kulturarv. 

Varför startade insamlingen?

Rysslands krig mot Ukraina har katastrofala följder för museer och kulturarv. Det pågående kriget hotar museer, samlingar och kulturhistoriska platser i Ukraina. Viktiga delar av det ukrainska kulturarvet, som är centrala för förståelsen av svensk och nordisk kulturhistoria, riskerar att skadas och försvinna.

Ukrainas rika kulturarv förvaltas på en lång rad museer i och utanför de större städerna i Ukraina. Ett av dessa museer är National Museum of the History of Ukraine i Kiev, som samlar och förvaltar kulturarv som är direkt relaterade till Nordiska museets samlingar liksom en rad andra museisamlingar i Sverige och Norden.

Det rör sig om arkeologiska och kulturhistoriska samlingar, som visar på de nära kulturhistoriska banden mellan Norden och Svartahavsområdet och Centraleuropa.

Utan dessa samlingar förlorar Sverige, Norden och Europa viktiga kunskaper om vårt kulturella och historiska samband och risken för feltolkningar och påstående växer till fara för människor och demokratins framtid.

Vilka låg bakom insamlingen?

Stiftelsen Nordiska museet tog initiativ till insamlingen och insamlingen har skett i nära dialog med Riksantikvarieämbetet, centralmuseerna och museer i Sverige och Norden.

Nordiska museet har administrerat insamlingen i nära samarbete med Riksantikvarieämbetet och nordiska museikollegor.

Vad var syftet med insamlingen?

Insamlingen har två ändamålsparagrafer:

§1 Insamling av finansiellt stöd sker i första hand till National Museum of the History of Ukraine i Kiev där kontakt är etablerad. Insamlingen syftar konkret till att återuppbygga museet så fort det är möjligt och att säkerställa samlingarna och kunskapen om dessa i Sverige, Norden, Europa och världen.
§ 2 Insamlingen ska säkerställa snabba och konkreta insatser så fort det är möjligt och kan fungera som pilotprojekt för eventuella andra och senare hjälpinsatser till andra museer.

Hur kommer pengarna att användas?

Insamlingens syfte är i första hand att ge ekonomiskt stöd till Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev. Stödet ska bidra till arbetet med att säkerställa samlingarna.

 

 Stor uppslutning från start

Många museer och kulturinstitutioner slöt upp och inkom med värdefulla bidrag till insamlingen. Med hjälp av flera generösa privata bidragsgivare, stiftelser, föreningar och entreprenörer på Djurgården samt museer i Norden är de insamlade medlen nu uppe i över en miljon svenska kronor.

Givare till insamlingen

Arbetlivsmuseernas samarbetsråd
ArkivIT AB
Eldrun Kulturmiljö AB
Estniska Etnografiska föreningen
Föreningen Folkkulturcenter
Föreningen Gotlands Fornvänner
Johan Nordlander Sällskapet
Kalmar Läns museum
Karlsgatan 4 Museum Kulturnatten Västerås
Kulturföreningen K. ALK
Kulturhistoriska föreningen
Kulturparken Småland AB
Kungl. Patriotiska Sällskapet
Kungl. Vitterhetsakademien
Länsmuseernas samarbetsråd
Mabbas
Nordiska museets restaurang
Persson Kraft AB
SAUs Forskningsråd
Silvermuseet
Skolmuseet i Norrköping
Statens Historiska museer
Stiftelsen Bohusläns museum
Stiftelsen Dalarnas museum
Stiftelsen Hallands Länsmuseer
Stiftelsen Jamtli
Stiftelsen Jönköpings Läns museum
Stiftelsen Länsmuseet i Gävle
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland
Stiftelsen Nordiska museet
Stiftelsen Norsk Folkemuseum
Stiftelsen Regementsheden
Stiftelsen Regionmuseet i Kristianstad
Stiftelsen Upplands museet
Stiftelsen Västergötlands museum
Stiftelsen Västerviks museum
Stiftelsen Örebro Läns museum
Stiftelsen Östergötlands Läns museum
Stockholms Läns museum
Svensk Biblioteksförening Regionförening Väst
Svenska Byggnadsvårdsföreningen
Svenska ICOMOS-Kommittén
Tidaholms Genealogiska förening
Viktor Rydberg skola
Västerbottens museum AB
Västmanlands Läns museum

 

Nytt forskningsp­rojekt om svenska och ukrainska museiföremå­l

Mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina startar Statens historiska museer ett nytt forskningsprojekt för att jämföra föremålssamlingarna vid Sveriges och Ukrainas historiska museer.

Projektet leds av docent Fedir Androshchuk och finansieras av Torsten Söderbergs Stiftelse. Det övergripande syftet är att utveckla kunskapen om svensk och ukrainsk samlingshistoria med utgångspunkt i ukrainska föremål i Sverige och nordiska föremål i ukrainska museisamlingar. I projektet undersöks även hur samlingarna använts och på vilket sätt dessa kan påverka nationella identiteter och uppfattningar.

Utöver stiftelsemedlen möjliggörs projektets förberedande insatser av den fond för insamling till ukrainska museer som initierats av Nordiska museet.
Läs mer här.

 


Läs mer

Nordic National Museum Directors fördömer invasionen av Ukraina

Nordiska museiförbunden uppmanar Ryssland att respektera kulturarvet

Centralmuseernas samarbetsråd fördömer invasionen av Ukraina

Läs mer om Haagkonventionen från 1954: kulturarvets skydd vid väpnad konflikt

Blue Shield och Haagkonventionen

Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev