Emilie Demant Hatt och Johan Turi

När Emilie Demant Hatt 1904 reste i de nordligaste samiska områdena i Norge och Sverige sammanträffade hon med den samiske vargjägaren och fiskaren Johan Turi (1854–1936). Deras möte skulle komma att få stor betydelse för såväl hennes konstnärskap som för Johan Turis kommande författarskap. Han bar på en önskan att skriva en bok om samernas liv. Hon uppmuntrade honom, hjälpte honom med översättning och redigering samt lyckades även ordna finansiering och publicering.

1910 utkom Muitalus sámiid birra. En bog om Lappernes liv.  Boken var banbrytande, den var den första boken om samiskt liv, skriven på samiska av en same. Den var försedd med Johan Turis egna illustrationer. I en och samma volym publicerades den samiska texten och dess danska översättning. Boken översattes senare till en lång rad språk. 1917 kom den första översättningen till svenska.

Johan Turi skrev senare ytterligare två böcker; Sámi deavsttat (Samiska texter) 1920 och Duoddaris (Från fjället) 1931. Han var även verksam som bildkonstnär.

I Nordiska museets arkiv finns dels Johan Turis manuskriptböcker, dels avskrifter av brevväxlingen mellan honom och Emilie Demant Hatt  bland annat från tiden med arbetet med Turis bok.