Ett tungt ok att bära

Ett bärok används för att göra det lättare att bära. Fördelas tyngden över axlarna blir det lättare att bära tunga bördor. Oket läggs över axlarna och det som ska bäras hängs i kedjornas eller repens krokar.

"Ett tungt ok att bära" betyder att någon har betungande uppgifter eller ett stort ansvar. Oket är då något som är tyngande, en börda. Uttrycket finns i Bibeln, särskilt ofta i Gamla Testamentet.