Europeana Fashion

Europeana Fashion är ett treårigt delvis EU-finansierat projekt som Nordiska museet och Centrum för modevetenskap vid Stockholms Universitet och 20 av Europas främsta modearkiv och museer har deltagit i. Målet med projektet har varit att skapa en unik modeportal och samlingsplats för Europas ledande modesamlingar.

Europeana Fashion-projektet inleddes i mars 2012 och målet var att samla ihop, samordna och tillgängliggöra 700 000 moderelaterade digitala objekt på portalen www.europeanafashion.eu från de 22 mest intressanta och betydelsefulla modeinstitutionerna och modesamlingarna, offentliga och privata, i Europa. Projektet avslutades i februari 2015 och övergick då till att bli en ideell organisation, Europeana Fashion International Association.

På modeportalen www.europeanafashion.eu finns digitala objekt som är relaterade till mode, dräkt, smycken, skor och accessoarer. Av de 700 000 posterna online har Nordiska museet tillgängliggjort ca 70 000 föremålsbilder, modefotografier, skisser, målningar samt tidskriftsomslag från museets bibliotek med mera.

Om projektet Europeana Fashion

Fram till december 2013 handlade arbetet i projektet till största delen om framtagande av den tekniska plattformen, databashantering, berikning av poster, arbete med portalen och om att informera om projektet. Under senhösten 2013 lanserades den första versionen av modeportalen och därefter fördes tusentals digitala poster över till den. Vid årsskiftet 2014 lanserades slutversionen av portalen, www.europeanafashion.eu.

Information om projektet har spridits bland annat via sociala medier – både från projektet centralt och från varje samarbetspartner. På Tumblr visades under november 2013 ett stort urval av Nordiska museets smycken vilka också kan ses i portalen. Flera institutioner har anordnat skrivstugor (edit-a-thons) tillsammans med Wikipedia för att sprida information om modeportalen och dess innehåll så att studenter, bloggare, museipersonal, journalister och övriga modeintresserade har kunnat använda sig av den.

I mars 2013 anordnade Nordiska museet Europeana Fashion-projektets första skrivstuga tillsammans med Stockholms universitets Centrum för modevetenskap. Skrivstugan blev så lyckad att ytterligare en skrivstuga anordnades i november 2013. Som avslutning på EU-projektet anordnas en sista skrivstuga i mars 2015.

Fortsättningen på Europeana Fashion-projektet, den ideella organistationen Europeana Fashion International Association, blir att hålla samman det befintliga nätverket av modeinstitutioner och utöka det. Men också att fortsätta att driva modeportalen www.europeanafashion.eu med syfte att främja och utöka tillgängligheten av Europas modesamlingar online.

Deltagare i projektet från tolv europeiska länder

De deltagande museerna och arkiven i Europeana Fashion är ModeMuseum Provincie Antwerpen (Belgien), Victoria & Albert Museum (Storbritannien), Royal Museums for Arts and History (Belgien), Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (Holland), Stiftung Preussischer Kulturbesitz (Tyskland), Catwalk Pictures (Belgien), Centrum för modevetenskap vid Stockholms Universitet (Sverige), Belgrade Museum of Applied Arts (Serbien), Les Arts Décoratifs (Frankrike), MUDE (Portugal), Peloponnesian Folklore Foundation (Grekland), Emilio Pucci Archive (Italien), Pitti Immagine (Italien), Centraal Museum Utrecht (Holland), Nordiska museet (Sverige), Rossimoda Shoe Museum (Italien), Museo del Traje (Estland), Wien Museum (Österrike) and Archivio Missoni (Italien).

Projektet är koordinerat av Fondazione Rinascimento Digitale (Italien) tillsammans med MoMu Fashion Museum Province of Antwerp (Belgien). Tekniska partners är National Technical University of Athens (Grekland) och Internet Architects (Belgien).

Läs mer om Europeana Fashion

Upptäck mer

I november 2013 visade Nordiska museet delar av utställningen Smycken på Europeana Fashions tumblr.

Upptäck Nordiska museets bidrag på Tumblr

Läs mer på Europeana Fashions blogg

Europeana Fashions webbplats

Bilder ur Trend

2010 kunde Nordiska museets besökare fota sig själva i anknytning till utställningen Trend. Här finns några av dessa bilder som gjorts tillgängliga på Europeana Fashions portal.

Bilder ur Trend på Europeana Fashion