Fem föremål ur Tidsvalvet

I Tidsvalvet finns många föremål som har tillhört barn eller använts av barn. Här kan du läsa om fem av dem.

Foto: Sofia Jansson, Nordiska museet

Ellakors

Tänk dig att du lever i en tid när ingen vet var sjukdomar kommer ifrån. Det finns inget vaccin eller moderna mediciner. Hur skulle dina föräldrar ha gjort för att hålla dig frisk? 

Kanske hade du haft ett ellakors runt halsen. Ellakorset var ett magiskt smycke som många trodde skyddade mot sjukdom. Det var gjort av silver som hade tiggts ihop. Du skulle burit ellakorset under dina kläder. Ingen annan fick se det. 

Det här Ellakorset finns sparat i Nordiska museets samlingar. Vi vet inte vem som bar det.

 


Tollies kappa

Tollie föddes 1917 och bodde med sina föräldrar på Södermalm i Stockholm. När hon var tre år gammal fick hon scharlakansfeber. Det var en vanlig barnsjukdom för hundra år sen, och den var farlig. Innan antibiotikan kom, kunde barn dö av scharlakansfeber.

Tollie var en av dem som dog, och hennes föräldrar sparade den här kappan som ett minne.  

År 1920 dog cirka 850 människor av scharlakansfeber i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

 


Dödsmask

 Axel Bernhard föddes 1861 och bodde med sin familj i Eskilstuna. När han var åtta år gammal drunknade han i Eskilstunaån. Hans föräldrar lät göra gipsmasken för att minnas honom bättre. 

Axel Bernhard kunde antagligen inte simma. Det var få människor som kunde det på 1800-talet. I dag kan de flesta skolbarn simma. Det finns också en annan kunskap om livräddning och bättre sjukvård än på Axel Bernhards tid.  

Dödsmasken finns sparad i Nordiska museets samlingar.

 


Ingers armskena

Inger föddes på 1940-talet med en arm som var kortare än den andra. Armen var också böjd in mot kroppen. Armskenan finns sparad i Nordiska museets samlingar. 

Skenan skulle ge armen stöd, men också göra handen rak istället för att låta den vara böjd. Idag tror jag att läkarna hade tänkt annorlunda. Det är viktigare att kunna använda armen än hur den ser ut.

// Inger Blom, 12 december 2019.

 


 

Bestraffningsbricka

Långt in på 1900-talet var det tillåtet för föräldrar, lärare, arbetsgivare och andra vuxna att slå barn. Ett annat ord för det var aga. Lärare kunde också straffa elever på annat sätt. Till exempel genom att hänga en skylt med kränkande ord, som till exempel "Lat", runt elevens hals. Om läraren tyckte att eleven skötte sig bra, kunde den få en belöningsskylt istället. 

Bestraffningsbrickan finns sparad i Nordiska museets samlingar.