Försiktighetsåtgärder

Nordiska museet följer de svenska expertmyndigheternas och regeringens riktlinjer och rekommendationer kring Covid-19.  Vi har förberett för en museiupplevelse under trygga former där vi visar omtanke om varandra. Vi hjälper våra besökare att hålla avstånd och ge varandra utrymme att i lugn och ro utforska museet. 

Trängsel:

 • Vår 5000 kvadratmeter stora byggnad har generösa ytor och många utställningslokaler. Det är lätt att ge varandra utrymme. Stora hallen är 126,5 meter lång med 24 meter i tak.
 • Vi välkomnar ett begränsat antal personer i museets lokaler. Vi tar max in 500 personer i byggnaden, varav ett begränsat antal till vissa utrymmen inom museibyggnaden. Vi räknar besökare vid in- och utpassering. 
 • Vi hjälper våra besökare att hålla två meters avstånd med golvmarkeringar och skyltar vid köer och i lokaler. Vi placerar bord och sittplatser på generöst avstånd inomhus och utomhus.
 • Verksamheten med guidade visningar är pausad. En digital audioguide finns att ladda ned till din egen telefon eller att låna i Stora hallen. Medtag egna hörlurar.
 • Vi är högst 80 personer samtidigt i utställningen Arktis – medan isen smälter och högst 4 personer i Folkhemslägenheten. 
 • Vi tar in 8 personer per insläpp i Tidsvalvet (förköp via Biljetto). 
 • Lekstugan är öppen mot förköp till tidspass med begränsat antal platser. Vi är högst 15 personer samtidigt i Lekstugan (förköp via Biljetto). 
 • Vi har utökade städrutiner och rengör frekvent utsatta ytor och områden under dagen och mellan tidspass i Tidsvalvet och Lekstugan.
 • Vi är högst 15 personer samtidigt i Museibutiken. 
 • Vi är högst 20 personer samtidigt i Biblioteket. 


 

Hygien:

 • Våra kassor är kontantfria med plexiglasskydd mellan personal och besökare.
 • Vi har utökade städrutiner och rengör frekvent utsatta ytor och områden under dagen och mellan tidspass i Tidsvalvet.
 • Handsprit finns tillgänglig och det finns många besökstoaletter för handtvätt.
 • Vi desinficerar digitala audioguider före och efter utlåning. Medtag egna hörlurar. Du kan även ladda ned audioguiden för iOS eller Android

 

 

Övrigt:

 • För den som vill äta egen medhavd mat finns matsäcksbord i Stora hallen och även på Bakgården.
 • Bil- och cykelparkering finns på flera ställen i anslutning till Nordiska museet.
   

Interna försiktighetsåtgärder:

 • Museets stabsledning följer händelseutvecklingen dag för dag och är beredd att göra ändringar i öppethållandet och verksamheten om situationen kräver det.
 • Givetvis stannar vår personal hemma vid symtom. Vi ber våra besökare att respektera riktlinjerna och göra detsamma, med omtanke om varandra.

Ytterligare frågor

Har du frågor om hur Nordiska museet hanterar coronaviruset?
Kontakta Emma Reimfelt, kommunikationschef på Nordiska museet.

Denna information uppdateras kontinuerligt och skrivs med reservation för ändringar.