Försiktighetsåtgärder

Nordiska museet följer de svenska expertmyndigheternas och regeringens riktlinjer och rekommendationer kring Covid-19.  Vi har förberett för en museiupplevelse under trygga former där vi visar omtanke om varandra. Vi hjälper våra besökare att hålla avstånd och ge varandra utrymme att i lugn och ro utforska museet. 

Uppdatering 17 november 2020:
Nordiska museet är tillfälligt stängt med anledning av regeringens och Folkhälsomyndighetens skärpta restriktioner och råd och för att bidra till att motverka smittspridning.

Trängsel:

 • Vår stora byggnad har generösa ytor och många utställningslokaler. Det är lätt att ge varandra utrymme. Stora hallen är 126,5 meter lång med 24 meter i tak.
 • Vi välkomnar ett begränsat antal personer i museets lokaler och till våra evenemang. Vi räknar besökare vid in- och utpassering.
 • Vi hjälper våra besökare att hålla två meters avstånd med golvmarkeringar och skyltar vid köer och i lokaler. Vi placerar bord och sittplatser på generöst avstånd inomhus och utomhus.
 • Verksamheten med dagliga guidade visningar är pausad. En digital audioguide finns att ladda ned till din egen telefon eller att låna i Stora hallen. Medtag egna hörlurar.
 • Vi är högst 80 personer samtidigt i utställningen Arktis – medan isen smälter och högst 2 personer i Folkhemslägenheten.
 • Vi välkomnar högst 10 personer samtidigt i museibutiken.
 • Vi välkomnar högst 25 personer samtidigt i Nordiska museets ateljé.
 • Lekstugan är öppen för begränsat antal besökare mot förköp till tidsbegränsade pass. Vi välkomnar högst 15 personer samtidigt per pass i Lekstugan under helger och endast en bokad skolgrupp om högst 25 personer i taget under vardagar. 
 • Vi välkomnar högst 30 personer samtidigt per tidspass i Tidsvalvet.
   

Hygien:

 • Våra kassor är kontantfria med plexiglasskydd mellan personal och besökare.
 • Vi har utökade städrutiner och rengör frekvent utsatta ytor och områden under dagen och mellan tidspass i Lekstugan och Tidsvalvet.
 • Handsprit finns tillgänglig och det finns många besökstoaletter för handtvätt.
 • Vi desinficerar digitala audioguider före och efter utlåning. Medtag egna hörlurar.
   

Övrigt:

 • För den som vill äta egen medhavd mat finns matsäcksbord i Stora hallen och även på Bakgården.
 • Bil- och cykelparkering finns på flera ställen i anslutning till Nordiska museet.
   

Interna försiktighetsåtgärder:

 • Museets krisledning följer händelseutvecklingen dag för dag och är beredd att göra ändringar i öppethållandet och verksamheten om situationen kräver det.
 • Givetvis stannar vår personal hemma vid symtom. Vi ber våra besökare att respektera riktlinjerna och göra detsamma, med omtanke om varandra.

Ytterligare frågor

Har du frågor om hur Nordiska museet hanterar coronaviruset?
Kontakta Emma Reimfelt, kommunikationschef på Nordiska museet.

Denna information uppdateras kontinuerligt och skrivs med reservation för ändringar.