Försiktighetsåtgärder

Nordiska museet följer de svenska expertmyndigheternas och regeringens riktlinjer och rekommendationer kring Covid-19.  Vi har förberett för en museiupplevelse under trygga former där vi visar omtanke om varandra. Vi hjälper våra besökare att hålla avstånd och ge varandra utrymme att i lugn och ro utforska museet. 

Trängsel:

 • Vår 5000 kvadratmeter stora byggnad har generösa ytor och många utställningslokaler. Det är lätt att ge varandra utrymme. Stora hallen är 126,5 meter lång med 24 meter i tak.
 • Vi hjälper våra besökare att hålla två meters avstånd med golvmarkeringar och skyltar vid köer och i lokaler. Vi placerar bord och sittplatser på generöst avstånd inomhus och utomhus.
 • I vissa utrymmen i museibyggnaden välkomnar vi ett begränsat antal personer, däribland Lekstugan, Tidsvalvet, Museibutiken, Arkivet, Biblioteket och utställningarna Nordens Paris och Arktis – medan isen smälter.  Vi räknar besökare vid in- och utpassering.
 • Vi tillämpar förköp till tidspass med begränsat antal platser i Tidsvalvet, Lekstugan och utställningen Nordens Paris för att undvika risk för trängsel.
 • Guidade visningar genomförs med begränsat antal platser. Platsbiljett delas ut på visningsdag efter först till kvarn-principen, förbokning är ej möjlig. En digital audioguide finns att ladda ned till din egen telefon eller att låna i Stora hallen. Medtag egna hörlurar.


 

Hygien:

 • Våra kassor är kontantfria med plexiglasskydd mellan personal och besökare.
 • Vi har utökade städrutiner och rengör frekvent utsatta ytor och områden under dagen och mellan tidspass i Tidsvalvet.
 • Handsprit finns tillgänglig och det finns många besökstoaletter för handtvätt.
 • Vi desinficerar digitala audioguider före och efter utlåning. Medtag egna hörlurar. Du kan även ladda ned audioguiden för iOS eller Android

 

 

Övrigt:

 • För den som vill äta egen medhavd mat finns matsäcksbord i Stora hallen och även på Bakgården.
 • Bil- och cykelparkering finns på flera ställen i anslutning till Nordiska museet.
   

Interna försiktighetsåtgärder:

 • Museets stabsledning följer händelseutvecklingen dag för dag och är beredd att göra ändringar i öppethållandet och verksamheten om situationen kräver det.
 • Givetvis stannar vår personal hemma vid symtom. Vi ber våra besökare att respektera riktlinjerna och göra detsamma, med omtanke om varandra.

Ytterligare frågor

Har du frågor om hur Nordiska museet hanterar coronaviruset?
Kontakta Emma Reimfelt, kommunikationschef på Nordiska museet.

Denna information uppdateras kontinuerligt och skrivs med reservation för ändringar.