Forskning och samverkan

Under ett treårigt samverkansprojekt har Nordiska museet och Stockholms universitet fört samman forskare och andra medverkande, för att gemensamt utforska temat "Arktis och klimatförändringarna". Resultaten presenteras i utställningen Arktis - medan isen smälter och antologin Arktiska spår: Natur och kultur i rörelse, utgiven på Nordiska museets förlag i juni 2020.

 Utställningens externa referensgrupp tillsammans med medarbetare vid Nordiska museet, ute på museets snötäckta trappa vid huvudentrén.

Forskningssamverkan över gränser

Nordiska museets utställning Arktis - medan isen smälter och antologin Arktiska spår: Natur och kultur i rörelse bygger på samverkan mellan ett stort antal forskare och andra medverkande, och skildrar Arktis ur många perspektiv med röster från olika delar av Norden.

En särskild samverkan med Stockholms universitet har pågått under tre års tid kring temat ”Människor i Arktis i ljuset av klimatförändringarna”, under ledning av etnologen Lotten Gustafsson Reinius, Hallwylsk gästprofessor vid Nordiska museet och Stockholms universitet 2016-2019.

En övergripande målsättning har varit att skapa dialog över gränser mellan ämnen och kunskapstraditioner.
 

En återkommande fråga var hur vi skulle kunna bygga broar mellan olika sätt att skapa kunskap om Arktis. I förlängningen ville vi nå fler genom teman och gestaltningar i utställningen.

Lotten Gustafsson Reinius, Hallwylsk gästprofessor vid Nordiska museet och Stockholms universitet 2016-2019.
 

 

I videon kan du höra mer om forskningssamverkan från några av alla de forskare som arbetat med utställningen.

Projektets start: Seminarier och föredrag

Startskottet för projektet blev den mångvetenskapliga Hallwylska seminarieserien om geokulturella förändringar i Arktis. Där sammanfördes natur- och kulturvetenskaplig forskning med Nordiska museets arbete med samlingar, arkiv och gestaltningar.

Presentationer, forskardialoger och samtal ledde vidare till välbesökta föreläsningar på Nordiska museet i samverkan med Stockholms universitet. Där möttes allt från forskare och konstnärer till en utrikeskorrespondent och en renskötare kring teman som ”isen smälter”, ”polarexpeditioner”, ”gruvor i norr” och ”människa och djur”. Publiken fick samtidigt ta del av museets inventering av Nordiska museets samlingar från Arktis.

Om föreläsningarna

Via länkarna nedan kan du läsa mer om föreläsningarna, och se en inspelning av samtalen från den 8 november.

Arktiska spår: Polarexpeditioner. 8 mars 2017

Arktiska spår: Gruvor i norr. 5 april 2017.

Arktiska spår: Isen smälter. 4 oktober 2017. 

Arktiska spår: Människa och djur. 8 november 2017 (video tillgänglig via länken)


Antologin Arktiska spår: Natur och kultur i rörelse 

I den resonerande katalogen Arktiska spår: Natur och kultur i rörelse utvecklar arkeologer, antropologer, museiintendenter, mineraloger, isforskare, renskötare och konstnärer resonemang om allt från föremål och arkivhandlingar ur samlingen till djurs, stjärnors och människors rörelser. Texterna skildrar ett föränderligt Arktis, där natur och kultur flätas samman.

Forskaressäer

I antologin finns därutöver trettio kortare illustrerade forskaressäer, som kastar ljus över Arktis genom skilda perspektiv på spår och rörelser i natur och kultur. Några av de signerade essäerna kan läsas i utställningen.
 

Artiklar

Antologin presenterar också nyskrivna artiklar på tre teman:

1. Isens dynamik

2. Resurslandsskap: historia och framtid

3. Ögonblickens tid

 

Författare

Martin Jakobsson, maringeolog, Stockholms univesitet

Kirsten Hastrup, antropolog, Köpenhamns universitet

Dag Avango, historiker, Luleå tekniska högskola

Annika E. Nilsson, klimatforskare, Kungliga tekniska högskolan

Kyrre Kverndokk, kulturvetare, Bergens universitet

På engelska

Tidskriften Journal of Northern studies publicerar med Lotten Gustafsson Reinius som gästredaktör i temanumret Tracing the Arctic; Arctic Traces (2:2021) engelska versioner av flera artiklar ur antologin. 

Tracing the Arctic; Arctic Traces (pdf)

Visuella samtidsdokumentationer

I antologin ingår två fotografiska essäer.

En bildessä skildrar ögonblick i dagens föränderliga Arktis, genom Nordiska museets samtidsdokumentationer, redigerad av Karolina Kristensson. Essän inkluderar nytagna bilder från Rovaniemi, Svalbard, Island, Nautanen, Arjeplog, Abisko och Laevas. Merparten av det visuella materialet i den senare är taget av fotografen Camilla Andersen, som tilllsammans med Nordiska museet har filmat ett antal samtidsdokumentationer, som också visas i utställningen.

En visuell epilog skildrar den treåriga processen med sikte på utställning, film och publikation, med bildmaterial i urval av Flora Bartlett.

 

Utgivning

Redaktör: Lotten Gustafsson Reinius

Förlagsredaktör: Anders Carlsson

Bildredaktör: Karolina Kristensson

Bildredaktörsassistent: Flora Bartlett

Nordiska museets förlag

Publicerad 1 juni 2020.

ISBN 978-91-7108-612-9