Forskning pågår

Konstruktionen av ett samiskt kulturarv: Ernst Manker och Nordiska museet är ett forskningsprojekt som bedrivs av fil. dr Eva Silvén, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

Ernst Manker (1893–1972) inledde sin vetenskapliga verksamhet som etnograf i slutet av 1920-talet. 1939 knöts han permanent till Nordiska museet och arbetade under drygt tjugo år bland annat med fältundersökningar, fotografi, föremålsinsamling och bokutgivning. 1947 öppnade hans utställning Lapparna, som därefter visades i trettio år.

manker_i_arbetsrum_web.jpg

Manker verkade i en tid då både det svenska och det samiska samhället var i stark förändring. Han motsatte sig inte moderniseringen av samiskt liv och arbete, men han ville dokumentera det som han såg som historia och tradition för framtiden, för både forskningen och för samerna själva. Projektets främsta syfte är att undersöka vilken roll hans verksamhet kan ha spelat i sin samtid. Kan dokumentationen av de traditionella livsformerna ha underlättat övergången till de moderna, genom att berättelser och föremål bevarades i museet och inte gick till spillo? Eller kom den historieinriktade museirepresentationen i stället att låsa bilden av samtidens samer vid det förgångna?

mankers_utstalln.jpg

Referenser

Silvén, Eva. Ernst Manker 1893–1972. I Mats Hellspong & Fredrik Skott, red. Svenska etnologer och folklorister. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien 2010, sid 135–141.

Silvén, Eva. Samiska scener och scenerier. I Christina Westergren & Eva Silvén, red. För Sápmi i tiden. Stockholm: Nordiska museet 2008, sid 121–137. (Årsboken Fataburen.) (Om Nordiska museets samiska utställningar.)